Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

1-1U četvrtak, 6. februara 2014. godine potpisan je Ugovor o poslovnoj i naučno-stručnoj saradnji između JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnoh naslijeđa TK i Etno avlije Mačkovac. Ugovor je potpisan s ciljem povezovanja Zavoda i Etno avlije i zajedničkog rada na očuvanju, afirmaciji, istraživanju, korištenju, edukaciji i prezentaciji svih vidova naslijeđa.