Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

1-1U četvrtak, 20. februara 2014. godine JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnoh naslijeđa TK pojetila je grupa učenika iz KTM i novinarske sekcije iz OŠ Sjenjak i OŠ Mejdan.Tom prilikom je učenicima održano prigodno predavanje o aktivnostima Zavoda, naslijeđu uopšte i njegovom značaju.