Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

image005U utorak, 04. marta 2014. godine upriličena je posjeta mezarju i groblju na Boriću. Tom prilikom obišli smo kompletno muslimansko mezarje i katoličko groblje. U muslimanskom mezarju pored ostalih ima veći broj starih kamenih nišana na kojima su natpisi arapskim slovima, kao i jedan broj specifičnih nadgrobnika iz socijalističkog perioda sa umjetničkim izražajem tog perioda.


Na katoličkom groblju također ima veći broj starih nadgrobnih spomenika. U oba groblja su sahranjene mnoge značajne ličnosti ovog grada. Spomenut ću neke od njih: hafiz Muhamed Husić, hadži Ahmed-beg Sijerčić, Hivziefenfić Hivzo, Salih ef. Sivčević, Mato Topolnik, Dr. Hans Duller, Pietro Cordignano te porodice Mott, Štraus, Candotti, Gojo i dr.

Ispred Zavoda u obilasku su bili Rusmir Djedović i Adnan Kalesić.

 • image001
 • image003
 • image005
 • image007
 • image009
 • image011
 • image013
 • image015
 • image017
 • image019
 • image021
 • image023
 • image025
 • image027
 • image029