Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

1-1Učiteljica Semida Ahmetspahić sa svojim IV b razredom iz OŠ Mejdan u Tuzli stalno radi na afirmaciji i promociji kulturne, institucija kulture te kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzle, kao i cijele Bosne i Hercegovine. Češto smo u prilici vidjeti njihove radove. Posljednji projekat im je izrada panoa sa tematikom baštine koje možete vidjeti na fotografijama.

 

 

 

1-1 
 1-2