Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

image013Ekipa Zavoda u sastavu: direktor Benjamin Bajrektarević, Rusmir Djedović, Stručni saradnik za prirodno naslijeđe i Adnan Kalesić, Stručni saradnik za kulturno-historijsko naslijeđe 7. juna 2014. godine u cilju istraživanja posjetila je Srebrenicu i naselje Luku u Žepi.


U Srebrenici smo istraživali mahale i porodice i prikupljali informacije vezane za kulturnu baštinu za ediciju Monumenta Srebrenica kojoj je Zavod izdavač. Posjetili smo gruntovnicu gdje smo pregledali neke stare austrougarske gruntovne knjige. Posjetili smo i muzej i biblioteku i osmansku utvrdu. Potom smo u pratni doktora Sabita Begića otišli u naselje Luku u Žepi.

Tamo smo razgovarali sa mještanima: Osmanom Mujićem, braćom Ismetom i Hilmom, te Mevludinom Begićem. Oni su nam pričali o životu nekad i sad u Luci, običajima, starim kućama, vodenicama (kojih je nekad bilo 15). Osman Mujić nam je detaljno pokazao sve dijelove naselja, prirodno bogatstvo voda, stari bor, nekropolu stećaka i mjesnu džamiju.

Adnan Kalesić, prof. historije

Prilog: fotografije sa terena

  • image001
  • image003
  • image005
  • image007
  • image009
  • image011
  • image013
  • image015