Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

promocija srebrenica 3Povodom 19. godišnjice genocida u Srebrenici u Kulturnom centru u Srebrenici je promovisana najnovija, treća knjiga edicije Monumenta Srebrenica. Ispred izdavača Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona iz Tuzle u promociji su učestvovali direktor Zavoda Benjamin Bejrektarević, prof. i mr.sc. Rusmir Djedović uposlenik Zavoda.


O ovoj knjizi na promociji su govorili i dr.sc. Adib Đozić, red.prof. Univerziteta u Tuzli i mr.sc. Sead Jahić iz Turističke organizacije opštine Srebrenica. Na kraju promocije Zavod je svim posjetiocima promocije poklonio po jedan primjerak treće knjihe edicije Monumenta Srebrenica.