Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

MONUMENTA 3Upravo je iz štampe izašla i treća knjiga iz edicije Monumenta Srebrenica u izdanju Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona. Knjiga je dvojezična na bosanskom i engleskom jeziku sa po 200 stranica.


Sastoji se od 7 radova i to:
1. „Mahala Skender u Srebrenici krajem 19. stoljeća" autora prof.dr.sc. Adiba Đozića i mr.sc. Rusmira Djedovića,
2. „Naselje Luka krajem 19. stoljeća" autora mr.sc. Rusmira Djedovića,
3. „Žepa" autora prof.dr. Jusufa Žige,
4. „Naselje Radovići krajem 19. stoljeća" autora mr.sc. Seada Jahića,
5. „Tekija Hamza-dede Orlovića u Konjević polju" autora prof.dr.sc. Adiba Đozića,
6. „Izgled Srebrenice u dubrovačkim izvorima" autorice Desanke Kovačević-Kojić i
7. „Prva presuda za genocid koju je donio sud Bosne i Hercegovine Miloradu Trbiću" autora doc.dr.sc. Dževada Mahmutovića i mr.sc. Mahira Muharemovića.

(Klikom na link možete pregledati cjelokupno izdanje MONUMENTA SREBRENICA "SREBRENICA KROZ MINULA STOLJEĆA" - knjiga 3)