Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

image001Ekipa Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK u sastavu Rusmir Djedović, Stručni saradnik za prirodno i etnološko naslijeđe i Adnan Kalesić, Stručni saradnik za kulturno-historijsko naslijeđe 31. jula 2014. godine u cilju istraživanja posjetila je naselja Bistarac, Gnojnicu i Berkovicu u općini Lukavac.


U Bistarcu smo snimili dvije stare kuće. Kuće su u dobrom stanju. Jedna je prizemnica nad magazom a druga je spratna kuća.

U Gnojinici preko puta mjesne džamije ima više starih kuća. Jedna od njih je porodice Alibegović. Radi se o staroj bosanskoj kući na sprat manjih dimenzija. Do ove kuće je i dvorište porodice Dautović sa tri kuće i više pomoćnih objekata. Jedna je tradicionalna bosanska kuća sa uticajem austrougarskog, a druga kuća je u klasičnom austrougarskom stilu.

U Berkovici je više starih bosanskih kuća. Na „Brdu" su kuća Ibrišimović Redže koja je starinom Dautović Mehmeda. Tu su još kuće Vehabovića, Bege i Hanke te kuće Vrgočevića.

prof.Adnan Kalesić,Stručni saradnik
za kulturno-historijsko naslijeđe
Prilog: fotografije sa terena

Bistarac

 • image001
 • image003

Gnojnica

 • image005
 • image007
 • image009

Berkovica

 • image011
 • image013
 • image015
 • image017
 • image019
 • image021
 • image023
 • image025
 • image027
 • image029