Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

1-1Još jedna knjiga u izdanju Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona je predstavljena javnosti. Petnaestog augusta ove godine u prostorijama Društvenog doma Pasci Gornji je promovisana knjiga autora Saliha Straševića pod nazivom „Pasci Gornji & Petrovice Donje 1512 – 2012".

O knjizi su govorili promotori koji su ujedno bili i recenzenti knjige: prof.dr.sc. Sead Selimović (Filozofski fakultet Tuzla), doc.dr.sc. Suadin Strašević (Sveučilište Vitez – Travnik), mr.sc. Rusmir Djedović (Zavod), mr.sc. Ljiljana Pavljašević (Kantonalna uprava civilne zaštite) i Muhamed Katanić, dipl.ing.maš. (Tuzla).

Prisutnima su se obratili i gradonačelnik (načelnik) grada (općine) Tuzla, književnik Jasmin Imamović i direktor Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona Benjamin Baraektarević, prof.

1-2

1-3