Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

1-1Turistička organizacija Srebrenica je u subotu, 16. augusta upriličila promociju prirodnog i kulturno-historijskog naslijeđa u funkciji razvoja turizma na području dijela općine Srebrenica koji se nalazi na obalama jezera Perućac.

Ovo vještačko jezero nastalo prije gotovo pola stoljeća predstavlja izvanredan prirodni potencijal za razvoj turizma. Zajedno sa kanjonom Drine i brojnim kulturno-historijskim naslijeđem čini vrijedan kompleks raznovrsnog naslijeđa. Mnoga dobra su gotovo nepoznata široj javnosti. Spomenimo samo ostatke srednjovjekovnih gradova i osmanskih utvrda Đurđevac i Klotijevac koji se nalaze na obali jezera.

Predstavnici Zavoda su učeštvovali u ovoj promociji naslijeđa koja je održana u vidu turištičke regate na jezeru Perućac.

1-2

Brdo sa utvrdom Đurđevac

1-3

Brana

1-4

Klotijevac

1-5

1-6