Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

1-1Naučni skup „Naslijeđe Doboja i okoline" održan je u subotu, 27. septembra 2014. godine u Doboju, u hotelu Integral u organizaciji JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona i Medžlisa islamske zajednice Doboj.
Na Naučnom skupu učestvovalo je preko 30 istraživača sa 28 radova u kojima su istražili i prikazali naslijeđe dobojske regije.

Spisak učesnika i teme njhovih radova:

1. prof.dr.sc. emeritus Salih Kulenović, Univerzitet u Tuzli
Problematika etnoloških istraživanja Doboja i okoline

2. prof .dr.sc. Ivan Balta, redovni profesor u trajnom zvanju, Osijek, Hrvatska
Neki (mađarski) historijski izvori te ostaci materijalne kulture vjerskih običaja pokapanja Bosne i Hercegovine sa osvrtom na Dobojski kraj za razdoblje od kraja 19. i do početka 20. vijeka

3. prof. Benjamin Bajrektarević, direktor Zavoda
Problematika istraživanja i zaštite naslijeđa dobojskog područja

4. mr.sc. Bajro Džafić, glavni imam Medžlisa IZ Doboj
Stanje vakufa u medžlisu Doboj

5. prof.dr.sc. Edin Mutapčić, Pravni fakultet Tuzla
Područje Doboja u Srednjem vijeku

6. mr.sc. Nusret Kujraković, Medžlis Islamske zajednice Gradačac
Proračun vakufa u Doboju za 1889. i 1913. godinu

7. mr.sc. Alen Salihović, Filozofski fakultet Tuzla
Uticaj trgovačkog prometa na razvoj sjeverne Bosne s posebnim osvrtom na Doboj početkom 19. stoljeća

8. Adil ef. Rudanović, Medžlis IZ Doboj
Neki od značajnijih vjerskih ličnosti dobojske uleme

9. doc.dr.sc.Omer Hamzić, Univerzitet u Travniku
Područje Doboja i okoline između dva rata

10. prof. dr.sc. Izet Šabotić, direktor Arhiva TK
Prilike na širem dobojskom području neposredno nakon Drugog svjetskog rata

11. mr.sc. Rusmir Djedović, Zavod,
Historijsko-geografska istraživanja Doboja i okoline

12. Mensura Mujkanović, muzejski kustos, Muzej Tešanj
Proizvodnja pekmeza o okolini Tešnja

13. Edin Šaković, prof., Filozofski fakultet Tuzla
Dobojsko područje u prahistoriji i antici

14. doc.dr.sc. Semir Ahmetbegović, PMF Tuzla
Uticaj reljefa na razmještaj stanovništva Doboja i okoline

15. Adnan Kalesić, prof., Zavod
Silvana Armenulić – u našem narodnom muzičkom naslijeđu

16. Ago Mujkanović, prof., Tešanj
Srednjovijekovne nekropole stećaka u okolini Doboja

17. Senad Gutić, prof., asistent PMF Tuzla
Klimatske karakteristike Doboja

18. Ibrahim ef. Halilović, Medžlis IZ Doboj
Petsto godina Čaršijske džamije i njenog džemata

19. Adis Bekrić, dipl. Pravnik
Organizacija vjerskog života muslimana na području grada Doboja i okoline u periodu od osmanske uprave do Drugog svjetskog rata

20. prof.dr. Zijad Bešlagić, Doboj
Zdravstveni sistem i obilježje zdravstvenog stanja stanovništva Doboja u prošlosti

21. Haris ef. Hasičić, imam u Kotorskom, MIZ Doboj
Nišani nekad i sada dobojske regije

22. prof.dr.sc. Dževad Drino, pravni fakultet Zenica i mr.sc. Benjamina Londrc, Filozofski fakultet Sarajevo
Područje Doboja u rimskom periodu

23. mr.sc. Almira Bećirović, O.Š. Brčanska malta, Tuzla i mr.sc. Rusmir Djedović, Zavod
Urbano-geografski razvoj grada Doboja

24. Osman Hadžić, prof.
Administrativna pripadnost i školstvo područja Doboj Istoka

25. mr.sc. Dado Srkalović i Željka Stjepić-Srkalović, prof.
Odredba ranjivosti vodnih tijela podzemnih voda Havdine, Kraševo i Jelah, Općina Doboj Jug DRASTIC metodom

26. dr.sc. Salkan Užičanin, Filozofski fakultet Tuzla
Privreda Doboja od 1918. do 1945. godine

27. mr. sc. Kemal Nurkić, Gradačac
Naselje Sjenina prema defteru sa kraja osmanske vlasti

28. prof. dr. sc. Amira Turbić-Hadžagić, Bernes Aljukić, Samra Hrnjica, asistentica
Antroponimija u sevdalinkama sa posebnim osvrtom na antroponimiju dobojskih sevdalinki

  • 1-1
  • 1-2
  • 1-3
  • 1-4