Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

2014-10-31 11.23.27Dana, 31.10.2014. godine ekipa Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, u sastavu: Benjamin Bajrektarević, prof. direktor Zavoda, Mr.sc. Rusmir Djedović, stručni saradnik za prirodno i etnološko naslijeđe, Mr. Semir Hadžimusić, stručni saradnik za historijsko naslijeđe, boravila je na području Velinog Sela u općini Čelić.

Cilj posjete bilo je rekognosciranje terena Velinog Sela radi utvrđivanja potencijalnih dobara naslijeđa. S inicijatorom i domaćinom posjete Seadom Beganovićem, mještaninom sela obišli smo nekoliko lokaliteta interesantnih s arheološkog, historijskog i prirodnog aspekta. Izmeđuostalog, ekipa je obišla nekoliko arheoloških lokaliteta ( Oputalj, Pećine...)

Na istim je utvrđeno postojanje kamenih blokova, te nalazište prahistorijske keramike. Također, posjećena je mjesna džamija i izvršen uvid u kompleks mezarja sa starim nišanima u haremu džamije. Predstavnici Zavoda imali su priliku i da posjete mještanina sela Alju Zukića ( 1945.god.), od koga su dobivene zanimljive informacije iz prošlosti ovoga kraja.

  • 2014-10-31_11.23.27
  • 2014-10-31_11.26.02
  • DSC02218
  • DSC02222
  • DSC02230
  • DSC02244
  • DSC02248
  • DSC02250
  • DSC02257
  • arheologija_040