Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

1-1U izdanju JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona uskoro izlazi novi broj časopisa Baština sjeveroistočne Bosne za 2013. godinu.

Neki od radova koji će se naći u broju 6. časopisa Baština su:

1. Prof.dr. Tihomir Knežiček, Graditeljska ostavština Italijana Cordignano i Candotti u Tuzli
2. Mr. sc. Senad Hujdurović, Energetika sjeveroistočne Bosne 1945.-1952.


3. Miha Murko, dipl. arheolog,, Slovenija, Arheološki topografski pregled na širem području Velinog Sela, Čelić
4. Mr. sc. Rusmir Djedović, Zavod, Najstarije pjesme izvorne muzike sjeveroistočne Bosne na gramofonskim pločama
5. Elvir Selimović, prof., Život u Srebrenici u periodu 1992-1995. godine
6. Mensur Zukić, prof., Srebrenik, Harmonia axyridis alohtona vrsta na području Bosne i Hercegovine
7. Prof. dr. Avdul Adrović, Adi Edi Kaloper, student, Nalaz fosilnih školjki na području sjeveroistočne Bosne
8. Mirsad Omerčić, prof., Privredno naslijeđe Tuzlanskog kantona iz vremena austro-ugarske uprave (1878. -1918. godine)
9. Mr. sc. Abdullah Arifović, Arifovići iz Tutnjevca...
10. Mr. Semir Hadžimusić, Zavod, Opismenjavanje stanovništva na području Lukavca 1945.-1953. godine
11. Mr. sc. Ahmet Dizdarević, Orijaška Oskoruša, rijetki primjerci dendroflore