Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

 

Iz štampe je izašla knjiga "Stara džamija u Priluku", autora dr. sc. Suadina Straševića. Izdavač knjige je JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona.

Knjiga govori o nacionalnom spomeniku Bosne i Hercegovine, staroj drvenoj džamiji, sagrađenoj davne 1735/36. godine. u Priluku. Kao njezini vakifi, spominju se šejh Hasan i šejh Mustafa, o kojima se, sve do danas, nije ništa znalo.

Kada sam krenuo u ovo istraživanje, imao sam jedan san; sačuvati našu Staru džamiju u njezinoj neponovljivoj ljepoti, sačuvati uspomene na naše vakife, na koncu, želja mi je bila napisati djelo, koje će skrenuti pažnju na značaj naših starih džamija, kako bi sadašnje, ali i buduće generacije, upoznale i baštinile neprocjenjive vrijednosti našeg nasljeđa. Tada nisam ni slutio da će me istraživački putevi, od naše Stare prilučke džamije, voditi do same Porte u Istanbulu, sultana Mahmuda I i njegovog znamenitog velikog vezira, gazi Topal Osman - paše. (Suadin Strašević)

Autor je u saradnji sa našim Zavodom pokrenuo inicijativu da se ova džamija proglasi Nacionalnim spomenikom BiH. Nakon istraživanja i dokumentovanja ovog spomenika, te urgencija Komisiji od strane Zavoda, džamija je uvrštena na listu Nacionalnih spomenika BiH;

---Prirodno graditeljska cjelina – drvena džamija u selu Priluk proglašena je Nacionalnim spomenikom na 59. sjednici Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH održanoj 6. do 8. novembra 2013. godine.

IMAGE0489