Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

jalska

Saopćenje za javnost povodom završetka 27. sjednice Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

Dvadesetsedma sjednica Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika održana je 27. februara 2019. godine u Sarajevu. Predsjedavajući Komisije prof. dr. Amir Pašić i članovi Radoje Vidović i Goran Milojević donijeli su odluke o proglašenju sljedećih dobara nacionalnim spomenicima BiH:

  1. Historijska građevina – Stambena zgrada u ulici Franjevačka br. 2 (zgrada Mehmedbega Fadilpašića) u Sarajevu, općina Stari Grad, FBiH
  2. Historijska građevina – džamija Dživar u Donjem Čičevu kod Trebinja, grad Trebinje, RS
  3. Graditeljska cjelina – Jalska (Mehmed-agina, ili Kizler, djevojačka, Hafiz-hanumina) džamija sa haremom u Tuzli, grad Tuzla, FBiH.

Pored toga, Komisija je donijela odluke o neispunjavanju kriterija za proglašenje slijedećih dobara nacionalnim spomenicima BiH:

  1. Ahmed-dedino turbe u Banjoj Luci, grad Banja Luka, RS
  2. Džamija u Gornjem Lukavcu (Donji džemat), općina Gradačac, FBiH
  3. Džamija u Gornjem Lukavcu (Gornji džemat), općina Gradačac, FBiH
  4. Džamija Međiđa Donja, općina Gradačac, FBiH
  5. Džamija Međiđa Gornja, općina Gradačac, FBiH
  6. Džamija Biberovo Polje, općina Gradačac, FBiH.

Usvojena je Odluka o produženju režima zaštite za jedno dobro sa Liste peticija.

Dvadesetsedmoj sjednici su, uz članove Komisije, prisustvovali i predstavnici međunarodne zajednice u BiH.

Jalska džamija je smještena na lijevoj obali rijeke Jale, pored južne gradske saobraćajnice. Džamiju je podigao Mehmed-aga u drugoj polovini XVI st., a kao Mehmed-agina džamija prvi put se spominje 1600. godine. Džamija je poznata i pod imenom Kizlar cami (Djevojačka džamija). Obnavljana je 1878., a temeljitu obnovu je dala da se uradi Hfz hanuma Tuzlić 1890.god., pa je prozvana još i Hafiz-hanumina džamija.