Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

Br.

Prezime i ime

Str. sprema

Radno mjesto

Vrijeme provedeno u Zavodu

1.

MUHAMED IMAMOVIĆ

VSS

DIREKTOR

4.5.1983. – 27.8.1987.

2.

IBRAHIM ČOKIĆ

DOKUMENTARISTA SEKRETAR

1.6.1983 - 31.8.1990.

3.

VESNA ISABEGOVIĆ

VSS

STR. SAR. ZA ETNOLOŠKO NASL.  

12.4.1984. – 1992.

4.

DRAŽEN KOSEC

VSS   

STR. SAR. ZA GRADITELJSKO NASLIJEĐE

1.9.1984-26.4.2011.

5.

MIJO FRANKOVIĆ

VSS   

STR.SAR. ZA PRIRODNO NAS.   - DIREKTOR

1.12.1985-31.3.2008.

6.

RADMILA LAZAREVIĆ

VSS

STR.SAR. ZA HIST. UMJETNOSTI

1.8.1986.- 16.2.1987.

7.

STANOJE NIKOLIĆ

VSS

STR.SAR. ZA HISTOR. NAS.  - DIREKTOR

1.1.1989. -31.10. 1991.

8.

LJILJANA TEŠIĆ

VSS

STR.SAR. ZA HIST. UMJETNOSTI

21.3.1989.-1.8.1995.

9.

MARIJA ČUBRILO 

VSS

STR.SAR.ZA HIST. NAS.

1.2.1989.-1.11.1993.

10.

MINA MUJKIĆ

SSS

ADMINISTRATIVNI I TEHNIČKI RADNIK

1.2.1989-3.12.2003.

11.

SVETLANA HADŽIĆ

VSS

STR.SAR.ZA ARHEOLOGIJU

17.4.1989-1.6.199

12.

SANJA TRIFUNOVIĆ

VSS

STR.SAR. ZA GRADITELJSKO NAS.

20.8.1990.- 13.11. 1992.

13.

DOBRILA LIMUNOVIĆ

STR.SAR. EKONOMSKE I FINANSIJSKE POLOVE

1.4.1991.- 1.6.1992.

14.

RAMIZA DEDIĆ

NSS

SPREMAČICA - KURIR

6.11.1984. - 09.02.2015.

15.

DAVOR JURIĆ

SSS

PRIPRAVNIK

1.12.2010.- 1.6.2011.

16.

FAHIRA TRUMIĆ

VSS

PRIPRAVNIK

1.12.2010.- 30.11.2011.

17.

ALMINA AVDIĆ

VSS

PRIPRAVNIK

1.12.2010.- 30.11.2011.

18.

SENAD BEGOVIĆ

VSS

PRIPRAVNIK

17.1.2011.- 16.1.2012.

19.

ALMASA MURATOVIĆ

VSS

PRIPRAVNIK

2.8.2012.- 1.8.2013.

20.

AZRA HODŽIĆ

VSS

PRIPRAVNIK

22.01.2013.- 21.01.2014.

21.

TIJANA VELJKOVIĆ

VSS

PRIPRAVNIK

02.09.2013.- 01.09.2014.

22.

ALMA HALILOVIĆ

VSS

PRIPRAVNIK

02.09.2013.- 01.09.2014.

23.

ADNAN KALESIĆ

VSS

PRIPRAVNIK

01.10.2013.- 30.09.2014.

24.

LEJLA BEŠIĆ

VSS

PRIPRAVNIK

01.10.2013.- 30.09.2014.

25. SEMIR HADŽIMUSIĆ VSS PRIPRAVNIK 15.10.2014.- 15.10.2015.
26. EDINA HALILOVIĆ-ŠARIĆ VSS PRIPRAVNIK 15.10.2014.- 15.10.2015.
27. MILICA PETROVIĆ VSS PRIPRAVNIK 03.11.2014.- 03.11.2015.
28.

ALMIR MUTAPČIĆ

VSS PRIPRAVNIK  11.05.2015.- 10.05.2016.
29.

DANIJELA DELIĆ

VSS PRIPRAVNIK  01.10.2015.- 30.09.2016.
30.

SAMID LATIFOVIĆ

VSS PRIPRAVNIK 01.10.2015.- 30.09.2016.
31.

EMIL MUJKIĆ

VSS PRIPRAVNIK 01.10.2015.- 30.09.2016.
32.

EDISA ČELEBIĆ

VSS PRIPRAVNIK 01.10.2015.- 30.09.2016.
33. ANETA JOKIĆ VSS PRIPRAVNIK 01.09.2016 - 31.08.2017.
34. MELISA ŽIŠKO VSS PRIPRAVNIK 01.09.2016 - 31.08.2017.
35. MIRZET MUJIĆ VSS PRIPRAVNIK 01.09.2016 - 31.08.2017.
36. MAJDA ŠUTIĆ MURSELOVIĆ VSS PRIPRAVNIK 22.10.2018 - 21.10.2019.
37. MIRELA NEZIROVIĆ VSS PRIPRAVNIK 22.10.2018 - 21.10.2019.