Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;
null

Semir Hadžimusić

Stručni saradnik za kulturno-historijsko, umjetničko i spomeničko naslijeđe
 
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 

 

Mr. Semir Hadžimusić

Biografija

Semir Hadžimusić, rođen je 18. aprila 1990. godine u Foči. Zbog agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, nakon izbjeglištva, krajem 1992. godine doseljava u rodno mjesto svoje majke, Prokosoviće, općina Lukavac. Od 1996. godine živi u Lukavcu, gdje završava osnovnu školu “Lukavac grad” Lukavac i JU “Gimnazija Lukavac” Lukavac. U trećem razredu gimnazije pohađa izbornu nastavu iz predmeta Historija, Geografija, Demokratija i ljudska prava.

Dodiplomski studij historije, kao prvorangirani kandidat, upisuje 2008. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, a isti završava u junu 2012. godine. Na istom fakultetu je pohađao Drugi ciklus studija na usmjerenju Novi vijek i Savremeno doba. U oktobru 2014. godine brani završni magistarski rad pod nazivom “Kultura Lukavca u periodu 1945.-1953. godine“, te time stiče stručno zvanje magistar historije.

Dobitnik je Srebrene plakete Univerziteta u Tuzli.

Sin je poginulog borca OS Armije Republike Bosne i Hercegovine.

Od 2012. godine radi na više stručnih i naučnih projekata za nevladin i vladin sektor. Volontirao je na radnom mjestu profesora historije u JU “Gimnazija Lukavac” Lukavac. U periodu oktobar 2014- oktobar 2015. godine obavlja pripravnički staž na mjestu stručnog saradnika za kulturno-historijsko, umjetničko i spomeničko naslijeđe u JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona, gdje je i danas zaposlen.

Ima položen stručni arhivistički-arhivarski ispit, stručni ispit za samostalan rad u obrazovanju, kao i ispit općeg znanja za rad u organima državne službe.

Od akademske 2017/2018. godine student je Trećeg ciklusa studija (doktorski studij) na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, usmjerenje Historija Bosne i Hercegovine u 19. i 20. stoljeću.

Od akademske 2017/2018. godine na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli je angažovan kao asistent (spoljni saradnik) na izvođenju vježbi na Prvom i Drugom ciklusu studija.

Učesnik je nekoliko naučnih skupova, okruglih stolova, promocija, kao i dokumentarnih radio i televizijskih emisija. Autor je (i koautor) jedne knjige, više stručnih i naučnih radova, osvrta, izvještaja i prikaza.

Član je Komisije za zaštitu, očuvanje i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Općine Lukavac.

Član je više nevladinih organizacija. Bavi se istraživanjem prošlosti Bosne i Hercegovine, s posebnim osvrtom na savremenu historiju, kulturno-historijsko naslijeđe sjeveroistočne Bosne, Lukavca i okoline.

 

Izabrana bibliografija

-        2014. Analfabetski tečajevi i opismenjavanje stanovništva na području Lukavca 1945-1953. godine, Baština sjeveroistočne Bosne, časopis za baštinu, kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe, br. 6., Tuzla.

-        2014. Istraživanje izvorne muzike sjeveroistočne Bosne tokom 2012-2014. godine, koautor: R. Djedović, Baština sjeveroistočne Bosne, časopis za baštinu, kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe, br. 6., Tuzla 2014.

-        2014. Zbornik radova s naučnog skupa „Naslijeđe Doboja i okoline“, Prikaz, Baština sjeveroistočne Bosne, časopis za baštinu, kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe, br. 6., Tuzla.

-        2015. Lukavački srez, administrativno-teritorijalne i društveno-ekonomske karakteristike – 1945.-1947. godine, Gračanički glasnik, časopis za kulturnu historiju, br. 39., Gračanica.

-        2015. Stećci na području općine Lukavac, Baština sjeveroistočne Bosne, časopis za baštinu, kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe br. 7., Tuzla.

-        2015. Kuća sjeveroistočne Bosne (izložba tradicionalne stambene arhitekture u Srebreniku i Tešnju), Baština sjeveroistočne Bosne, časopis za baštinu, kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe br. 7., Tuzla 2015.

-        2015. Stara džamija u Priluku (Suadin Strašević), prikaz knjige, Baština sjeveroistočne Bosne, br. 7., Tuzla.

-        2016. Kulturno-prosvjetna i kulturno-umjetnička društva na području Lukavca od 1945 do 1953. godine, Kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe općine Lukavac, zbornik radova, Lukavac.

-        2016. Čamdžića kuća – kulturno-historijsko naslijeđe Puračića, koautori: M. Sakić, A. Ćorović, Kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe općine Lukavac, zbornik radova, Lukavac.

-        2016. Pregled dosadašnjih historiografskih istraživanja općine Lukavac, Kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe općine Lukavac , zbornik radova, Lukavac.

-        2016. Dovište na Tirinovcu kod Prokosovića, općina Lukavac, Gračanički glasnik, časopis za kulturnu historiju br. 42., Gračanica.

-        2017. Neki problemi pravnog okvira oblasti zaštite i korištenja naslijeđa Tuzlanskog kantona, koautor: R. Djedović, Historija države i prava BiH. Izazovi i perspektive, zbornik radova, Tuzla.

-        2017. Problematika zaštite i korištenja naslijeđa općine Gradačac, koautor: M. Kovačević, Kulturno-historijsko naslijeđe Gradačca, zbornik radova, Gradačac.

-        2017. Kulturno-prosvjetna društva u sjeveroistočnoj Bosni u periodu 1945-1949. godine, koautor: J. Jajčević, Prilozi historiji Bosne i Hercegovine u socijalističkoj Jugoslaviji, zbornik radova, Sarajevo.

-        2017. Privredni i urbani razvoj Banovića u prvim godinama nakon izgradnje pruge Brčko-Banovići (1946-1952), Zbornik radova sa Okruglog stola Sedam decenija pruge Brčko-Banovići, historijski, društveni, privredni i razvojni značaj, Tuzla.

-        2017. Džamije u šeher Foči – povratak spomenika kulture, Preporod, Islamske informativne novine, br. 2/1084., Sarajevo.

-        2017. Dovišta na području Lukavca i okoline, u prošlosti i danas, Preporod. Islamske informativne novine br. 17/1099, Sarajevo.

-        2017. Značaj izučavanja lokalne historije za razvoj historiografije – primjer istraživanja prošlosti Lukavca, DHS-Društvene i humanističke studije, br. 3., Tuzla.

-        2017. Vila Solvay u Lukavcu. Historijski osvrt i arhitektonski opis nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine, koautor: A. Ćorović, Gračanički glasnik, časopis za kulturnu historiju, br. 44, Gračanica.

-        2017. Osnivanje i rad biblioteka na području Lukavca u periodu 1945-1953. godine, Baština sjeveroistočne Bosne,. časopis za baštinu, kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe, br. 9., Tuzla.

-        2017. Familija Begići iz Jarušaka Donjih kod Lukavca, Baština sjeveroistočne Bosne,. časopis za baštinu, kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe, br. 9., Tuzla.

-        2017. Arhivska praksa br. 19., prikaz, Glasnik arhiva i arhivističkog udruženja Bosne i Hercegovine, XLV/2016, Sarajevo.

-        2017. Zbornik radova: Kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe općine Lukavac, Prikaz., Glasnik arhiva i arhivističkog udruženja Bosne i Hercegovine, XLV/2016, Sarajevo.

-        2018. Kulturno-umjetničko stvaralaštvo u Lukavac Mjestu, KUD Rudar 1978-2018., koautor: M. Kahrić, Lukavac 2018.

-        2018. Opismenjavanje stanovništva u sjeveroistočnoj Bosni u periodu obnove, Arhivska praksa, br. 21, knjiga 2., Tuzla.

-        2018. Školstvo u Lukavcu u periodu 1945-1953. godine, Historijski pogledi, br. 1., Tuzla 2018.

-        2018. Istraživanje i valorizacija naslijeđa općine Lukavac u periodu 2014-2018. godine, koautor: M. Šutić, Baština sjeveroistočne Bosne br. 10., Tuzla.

-        2018. Doprinos Odsjeka za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli stručnom jačanju i razvoju institucija kulture na području Tuzlanskog kantona, koautor: M. Kovačević. Druga međunarodna naučna konferencija: Društvene i humanističke nauke na raskršću, knjiga sažetaka, Tuzla.