Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

 

Konvencija o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine, UNESCO 1972

Konvencija o očuvanju nematerijalnog kulturnog naslijeđa, UNESCO 2003

Zakon o preuzimanju prava i obaveza osnivača prema Zavodu za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzla

Zakon o provođenju odluka Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

Zakon o prostornom uređenju i građenju TK

Zakon o šumama TK

Zakon o zaštiti kulturne baštine "Sl. novine Tuzlanskog kantona", 16/20