Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

Arhivska građa koju posjeduje Arhiv Tuzlanskog kantona sistematizirana je po grupama:

  • Tijela javne uprave;
  • Pravosuđe;
  • Obrazovanje, znanost i kultura;
  • Privreda;
  • Društveno-političke organizacije, društva i udruge;
  • Vjerske organizacije;
  • Zbirke;
  • Lične i obiteljske zbirke.
  • Zbirke

1. Orijentalna zbirka (1645.–1911.)

Sign. OZ

Orijentalna zbirka je nastala otkupom dokumenata, darovima i fotokopiranjem originala iz Orijentalnog instituta Sarajevo i Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti Zagreb, koji su sakupljani i obrađeni u Arhivu, uglavnom, u periodu od 1954. do 1972. godine. Najstariji dokumenat datira iz 1645. godine, a svi se odnose na područje sjeveroistočne Bosne. Mnogi dokumenti su obrađeni i prezentirani u stručnim časopisima zahvaljujući arhivisti-orijentalisti Šabanu Hodžiću. Godine 1980. zbirka je sređena prema vrsti dokumenata tako da postoji 8 inventarnih knjiga i to: rješenja šerijatskih sudova, vakufname, kupoprodajni ugovori, tapije, berati, fermani, bujruldije, sidžili, razni rukopisi, pisma, pozivi, čestitke, fotokopije i štampane knjige i brošure.

Zbirku su formirale razne organizacije, ustanove i pojedinci. Građa je djelomično sačuvana i sređena. Vremenski period 1645.–1911. Ima 8 knjiga analitičkog inventara – 390 inventarnih jedinica (po vrsti dokumenta). Dokumenti su mikrofilmovani.

2. Radnički pokret i narodnooslobodilačka borba u sjeveroistočnoj Bosni (1920.–1945.)

Sign. RPNOBSB Z

U želji da se što cjelovitije obradi povijest radničkog pokreta tuzlanskog basena, sreske društveno-političke organizacije su, preko Povjerenstvo za hronike, prikupljale građu iz perioda 1878.–1945. godine. Sreska Povjerenstvo za hronike je veliki dio istraživačkog rada povjerilo tuzlanskom revolucionaru i publicisti Milanu Gavriću, koji je prikupio, sredio i razgraničio građu u 19 ukoričenih svezaka. Godine 1963. Arhiv grada Tuzle je istu preuzeo od Povjerenstva za hronike. Tako je zbirka nastala prikupljanjem originala, prepisa i kseroks-kopija dokumenata koji su se nalazili u Arhivu CK SKJ Beograd, Vojnoistorijskom institutu Beograd, Arhivu BiH Sarajevo, Arhivu CK SKBiH Sarajevo, Muzeju revolucije Sarajevo, Institutu za radnički pokret Sarajevo, Muzeju istočne Bosne Tuzla itd., a rad na daljnjem prikupljanju ove građe predstavlja jedan od važnih zadataka ove ustanove. Građa je razvrstana u 75 serija (jedinica) i sadrži dokumente koji se odnose na radnički pokret, KPJ, omladinski pokret, masovne društvene organizacije, narodnooslobodilačke odbore, sudove NDH, Ustašku nadzornu službu (UNS), zatvore i logore, Gradsko poglavarstvo Tuzla, sjećanja, pisma, proglase, ustašku i četničku štampu, letke, vojne formacije NOVJ, četničke formacije, ustaške formacije, njemačke jedinice i slično.

Kompletan tekst možete pročitati ovdje!