Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

Škrebo Hilal, Škrebo Okan Hilal i mr.sc Rusmir Djedović

Foto.1. Škrebo Okan Hilal, Škrebo Džemal i mr.sc Rusmir Djedović

Mladi bračni par arhitekata iz Istambula, Škrebo Džemal i Škrebo Hilal boravili su u ponedjeljak 30. marta u posjeti Zavodu za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK. Škrebo Džemal (porijeklom iz Doboj Istoka) je arhitekta na magistarskom studiju Tehničkog univerziteta Yildiz u Istambulu, a Škrebo Hilal (njegova supruga), također arhitektica u Istambulu radi na projektima restauracije i konzervacije kulturno-historijskog naslijeđa.

U Zavodu su gosti iz Turske upoznati sa stručnim projektima kojima se ova institucija bavi, stanjem u oblasti naslijeđa na području Tuzlanskog kantona s posebnim osvrtom na tradicionalnu stambenu arhitekturu sjeveroistočne Bosne i vjerske objekte/stare džamije s drvenom munarom. Arhitekta Džemal Škrebo je posjetu Tuzlanskom kantonu i Zavodu iskoristio za istraživanje koje sprovodi za svoju magistarsku tezu, koja će biti vezana za navedenu tematiku.