Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

gradacac

Dana, 17. marta 2015. godine, stručni saradnik/pripravnik u Zavodu za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, mr. Semir Hadžimusić je boravio u posjeti Starom gradu u Gradačcu. Posjeta je upriličena zbog snimanja priloga za emisiju tv Liberty, radija Slobodna Evropa.

Osim snimanja priloga, davanje izjave za novinarku Maju Nikolić, izvršen je obilazak kompletnog Starog grada u Gradačcu. Stručni saradnik Zavoda je faktički imao ulogu čovjeka iz struke, te je s novinarskom ekipom i turističkim vodičem Zinom Hadžimuhamedovićem obišao čitav kompleks Starog grada.

Prije ulaska na Gornji grad i samu Kulu, upriličena je posjeta rodnoj kući Gradaščevića, te obavljen kraći razgovor sa Muhamedom Begom Gradaščevićem, živućim potomkom Husein kapetana (unuk od brata). Sem toga upriličen je i razgovor s Bakirom Ahmetaševićem vlasnikom restorana Gradina, koji se nalazi u okviru Kule u Starom gradu.

Podsjećamo, Stari grad u Gradačcu, kao graditeljska cjelina, nalazi se na Listi nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine još od novembra 2004. godine.