Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

naslovna thumbPoslije dužeg perioda priprema i prikupljanja materijala narednih dana treba da krene obnova Abukinog turbeta u naselju Suha kod Živinica. Još 30. avgusta 2014 godine su predstavnici Zavoda, Medžlisa IZ Živinice i džemata Suha dogovorili da se krene u obnovu turbeta i pripremu materijala.

Turbe će biti obnovljeno u izvornom obliku i od izvornih materijala (drveta). Pri nedavnom obilasku lokaliteta turbeta, 27. mart 2015. godine, ponovo su predstavnici Zavoda, Medžlisa IZ Živinice, džemata Suha i novoformiranog Građevinskog odbora za obnovu turbeta dogovorili naredne aktivnosti.

Inače, Abukino turbe koje se nalazi na jednom lijepom uzvišenju iznad Suhe je jedno od najpoznatijih turbeta na području Tuzlanskog kantona. Za njega su vezana brojna predanja i opća je tradicija da se tu nalazi mezar

Ibrahima Derviševića zvanog Abuka. Ovo turbe je vrijedno i po tome što je izgrađeno u starinskom stilu i od drveta.

Ovaj događaj je iskoristila i tv ekipa rtv TK i snimila reportažu za emisiju iz kulture Hod vijekova.

  • web2
  • web3
  • web4
  • web5
  • zaweb