Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

20150402-delegacija-zavoda-na-sastanku-u-opcini-lukavac-1

Danas je u Općini Lukavac održan radno-konsultativni sastanak između delegacije Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona (Benjamin Bajrektarević, direktor, Rusmir Djedović i Semir Hadžimusić, stručni saradnici) i načelnika Općine Lukavac gospodina Dževada Mujkića. 

Na sastanku se razgovaralo o problematici zaštite i korištenja naslijeđa na području općine Lukavac, stanju u ovoj oblasti kada je u pitanju područje Lukavca (perspektive istraživanja, dokumentovanja, valorizacije i prezentacije naslijeđa), radu na proglašenju određenih dobara naslijeđa za nacionalne spomenike Bosne i Hercegovine i drugo.

Također, dogovorena je saradnja između Zavoda i Općine, kako bi se u ovoj godini zajednički organizovao Naučni skup na temu: „Kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe Lukavca“.

20150402-delegacija-zavoda-na-sastanku-u-opcini-lukavac-2