Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

Samira Huseinović Zerina Terzić Osnove Algologij sa praktikumom Page 1Knjigu preuzmite klikom na sliku ili klikom OVDJE (PDF).