Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

20161208 102826Porodičnu kuću Gradaščevića sagradio je Osman Gradaščević 1786.godine. Husein-kapetan Gradaščević jedan je od četvorice sinova Osmana-kapetana Gradaščevića. Rođen je u Gradačcu 1802.godine a umro 1834.godine u Istanbulu.

Kuća Gradaščevića pripada tipu spratne dimalučare sa „ćulhanom“ na spratu. Pojedine prostorije su izgubile autentičnost pregrađivanjem i ubacivanjem sanitarne opreme koje nije bilo do 50-ih godina prošlog stoljeća, kada su uvedene vodovodne i kanalizacione cijevi. Komfor života u ovakvoj kući je na visokom stepenu u odnosu na kuće siromašnijih porodica iz perioda u kojem je izgrađena. Osim gabarita, na ekonomski status porodice nam ukazuje i debljina zidova te opremljenost soba „musanderima“, „hamamdžicima“, „dušeklucima“ i drugo.

Spoljašnjost kuće je u tlocrtu 15x13m, kuća ima prizemlje i sprat (donji i gornji boj). Sve do 1944.godine kuća je bila opasana zidom unutar kojeg se nalazila ženska avlija. Izvan zidova se nalazio konak za muškarce, konjušnica i štala. Donji boj kuće je od kamena sa dubokim prozorima, a gornji je zidan od pečene cigle među japiju. Ukrašen je rezbarijom, ima pet soba i veliko predsoblje ili divanhanu. U sobama se i danas nalaze dulafi, rafe, rafice i musandre.

U četvrtak, 8.12.2016.godine, direktor Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK, Benjamin Bajrektarević i stručni saradnik za graditeljsko naslijeđe Aneta Jokić, posjetili su kuću Husein kapetana Gradaščevića u Gradačcu. Ova kuća proglašena je nacionalnim spomenikom u novembru 2015. godine. Na poziv Muhameda Bege Gradaščevića tim Zavoda izašao je na teren utvrditi trenutno stanje nacionalnog spomenika.

Ustanovljeno je da su podovi na divanhanu u lošem stanju odnosno, narušena je njihova stabilnost i upotrebljivost. Uočljivo je njihovo slijeganje i propadanje prilikom hodanja na gornjem spratu kuće. Površina koja je zahvaćena nestabilnošću iznosi 16m2.

Porodična kuća Gradaščevića nalazi se na popisu turističke ponude Gradačca kao atraktivni turistički lokalitet.

  • 20161208_102721
  • 20161208_102750
  • 20161208_102826
  • 20161208_102858
  • 20161208_103029