Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

DSC 0390Za vrijeme austrougarske uprave 1879. godine u Tuzli je živjelo 17 Jevreja. Prema zvaničnim podacima popisa stanovništva dobijamo pregled broja jevrejskog stanovništva Tuzle po godinama:

 

 

 

Godina 1879 1885 1895 1910 1921 1931 1941
Broj 17 134 360 268 470 330 321

 

Specifičnost u formiranju Jevrejske općine u Tuzli uvjetovalo je nepostojanje veće sefardske zajednice, te se razlikovala od ostalih općina po tome što je imala veću brojnost Aškenaza, nego Sefarda. Sefardi su Jevreji Španije, Portugala, Sjeverne Afrike i Bliskog Istoka. Pridjev „sefardski“ izveden je iz hebrejske riječi „Sefardu“, koja se odnosi na Španiju. Aškenazi su Jevreji, čiji preci potiču iz Sjeverne, Srednje ili Istočne Evrope. U srednjovjekovnoj rabinskoj književnosti pojam „Aškenaz“ počeo se primjenjivati za Njemačku. Ova podjela uvjetovala je osnivanje dvije Jevrejske općine sa posebnim hramovima od kojih se jedan (sefardski) nalazi u današnjoj Jevrejskoj ulici, a drugi (aškenaski) u Klosterskoj ulici.

Iako su postojale dvije Jevrejske općine i dvije sinagoge, Jevreji Tuzle su imali zajedničko groblje. Ovo groblje je utemeljeno davne 1900. godine na lokalitetu Borić. Ono je jedno od tri u Bosni i Hercegovini i predstavlja jako vrijedan kulturno-historijski spomenik.

Stručni tim Zavoda je dana 31.05.2017. godine izvršio terenski obilazak, te zabilježio trenutno stanje, koje nažalost nije najbolje. Nadgrobni spomenici su teško vidljivi zbog činjenice da se groblje ne održava, te je zaraslo travom. Pomijeranjem terena došlo je do naginjanja spomenika. Ovim putem želimo javnosti, kao i nadležnim organima, skrenuti pažnju na ovaj kulturno-historijski spomenik koji zavrijeđuje da bude očuvan. U galeriji pogledajte fotografije zabilježene na terenu.

 • DSC_0380
 • DSC_0382
 • DSC_0384
 • DSC_0386
 • DSC_0389
 • DSC_0390
 • DSC_0391
 • DSC_0399
 • DSC_0401
 • DSC_0403
 • DSC_0413
 • DSC_0418
 • DSC_0419