Adresa: ul. Mufitje ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: zavod.khpn@bih.net.ba; info@bastina.ba

Turistička patrola nastavlja sa obilacima turističkih potencijala po općinama Tuzlanskog kantona. Šesnaestog augusta patrola je obišla općinu Banovići.

image1

PLATO NA KOJEM JE PREDVIĐENA IZGRADNJA MUZEJA RUDARSTAVA I ŽELJEZNICA

image2

SPOMENIK (ISPRED DIREKCIJE RMU BANOVIĆI) POSVEĆEN POGINULIM RUDARIMA NASTRADALIM U NESREĆI 1956. GODINE. SPOMENIK PRIKAZUJE MAJKU RUDARA KOJA TUGUJE ZA NASTRADALOM DJECOM.

image3

VOZ ĆIRO ISPRED DIREKCIJE RMU BANOVIĆI

image4

SPOMEN OBILJEŽJE JEDINICAMA 2 KORPUSA 1992-1995. NA SRNICI, NASELJE TREŠTENICA

image5

IZLETIŠTE SRNICA, NASELJE TREŠTENICA

image6

STARO MEZARJE IZ 18 STOLJEĆA U NASELJU TULOVIĆI

image7

TURBE PAŠI MISIRLIJI, TULOVIĆI

image8

RAMIČKO JEZERO, BANOVIĆI SELO

image9

NACIONALNI SPOMENIK BIH, STEĆCI U BANOVIĆI SELU.

image10

IZLETIŠTE MAČKOVAC

image11

ZAŠTIĆENI PEJZAŽ KONJUH, TURISTIČKA PATROLA

image12

ETNO AVLIJA MAČKOVAC