Adresa: ul. Mufitje ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: zavod.khpn@bih.net.ba; info@bastina.ba

image5Tuzlanska barutana, smještena na brdu Gradina u sklopu kompleksa Slana banja, sagrađena je u 17. st. i danas je jedna od rijetkih građevina u našem gradu iz osmanskog perioda. Prvobitno korištena kao utvrda iz koje je stanovništvo Tuzle u više navrata pružalo otpor raznim neprijateljskim vojskama, ova građevina je dolaskom Austro-Ugarske pretvorena u depo za barut.

Posljednjih četrdesetak godina doslovce je prepuštena zubu vremena, a pristup do nje gotovo u potpunosti onemogućavaju šipražje i divlje rastinje.

A KAKO DO BARUTANE ........

U prilogu fotografije 17.08.2017. godine.

  • image1
  • image2
  • image3
  • image4
  • image5
  • image6