Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

Zavod 09 11 2018Premijer Tuzlanskog kantona Jakub Suljkanović primio je danas u posjetu Kemala Nurkića, novoimenovanog direktora JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona.

Ovom prilikom direktor Nurkić je prezentirao stanje u kojem se Zavod nalazi, ali i perspektive za razvoj ove kulturne ustanove. „Prethodna saradnja koju sam imao sa Zavodom, sa funkcija koje sam ranije obnašao, svakako će biti dobra osnova za budući rad i djelovanje Zavoda", rekao je ovom prilikom direktor Nurkić.

Premijer je novom direktoru čestitao na imenovanju, te njemu i svim uposlenicima zaželio uspješan rad u narednom periodu.

Osim premijera Suljkanovića, sastanku su prisustvovali ministrica kulture, sporta i mladih Slavena Vojinović i savjetnik premijera Zijad Mahmutović.

www.vladatk.kim.ba