Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

slika1

Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona danas je posjetila delegacija Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine koju su činili Mirzah Fočo, izvršni funkcioner i Mirela Mulalić Handan, pomoćnik izvršnog funkcionera za naslijeđe.

Razgovarano je o dosadašnjoj saradnji dvije srodne institucije, te o potrebi da se saradnja nastavi i podigne na viši nivo, a kako bi rad na očuvanju kulturne baštine Bosne i Hercegovine bio intenzivniji i što kvalitetniji.

Delegacija Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH je uputila čestitke direktoru i uposlenicima, povodom 35. godina od osnivanja Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK.