Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

plakat 35 godina ZavodaManifestacija „Značaj naslijeđa u očuvanju identiteta države i pojedinca“ – povodom 35. godina od osnivanja Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona održava se od 3. do 5. decembra 2018. godine.

I DAN, ponedjeljak, 3. decembar 2018., KONFERENCIJA ZA MEDIJE,
prostorije Zavoda (Osnovna škola „Mejdan“ Tuzla), od 14:00h

II DAN, utorak, 4. decembar 2018., SVEČANO OTVARANJE MANIFESTACIJE, IZLOŽBA „ZAVOD 1983-2018“ i NAUČNO SAVJETOVANJE „Značaj naslijeđa u očuvanju identiteta države i pojedinca“,
Bosanski kulturni centar, Tuzla, Plava sala, od 14:00h

III DAN, srijeda, 5. decembar 2018., PROMOCIJA IZDANJA Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK, OTVARANJE IZLOŽBE “Nacionalni spomenici Tuzlanskog kantona“, autora Munise Kovačević, prof.,
Bosanski kulturni centar, Tuzla, Galerija, od 14:00h

JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona je ustanova koja je formirana odlukom Skupštine opštine Tuzla od 31. 03. 1983. godine. Ova odluka je potvrđena rješenjem Republičkog komiteta za obrazovanje, nauku, kulturu i fizičku kulturu Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine od 12. 09. 1984. godine pod nazivom Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Tuzla sa sjedištem u Tuzli, u ulici II. krajiškoj br. 7. Zavod je započeo rad kao općinski, a kada je nizom ugovora sa općinama sjeveroistočne Bosne preuzeo ingerencije zaštite i korištenja naslijeđa na tim područjima, postaje regionalni Zavod, za područje cijele sjeveroistočne Bosne.

Zakonom «o preuzimanju prava i obaveza osnivača prema Zavodu za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzla», od strane Skupštine Tuzlanskog kantona, 21. juna 2000. godine, proglašen je ustanovom od kantonalnog značaja. Istim zakonom je navedeno: «Zavod je javna ustanova koja obavlja djelatnost od posebnog interesa za Kanton». Među djelatnostima Zavoda su navedeni: »Zaštita kulturne baštine» , «Izdavačka djelatnost», «istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim naukama» ...

Dakle, Zavod kao Javna ustanova se institucionalno i na osnovu zakonskih ovlaštenja bavi problematikom istraživanja, evidentiranja, zaštite, korištenja i obnove svih vrsta kulturno-historijskih i prirodnih dobara na području Tuzlanskog kantona.
Radujemo se Vašem dolasku na obilježavanje 35. godina rada Zavoda !

- U prilogu Program manifestacije i Program savjetovanja !

Program manifestacije

Program savjetovanja (Program afiša 1 str)

Program savjetovanja (Program afiša 2 str)

 

pozivnica