Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

nacionalni spomenici tk predstavljanje

U proteklih godinu dana Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona, u okviru projekta „Predstavljanja i afirmacije nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine sa područja Tuzlanskog kantona u elektronskim i drugim aktuelnim medijima“, kroz posebno pripremljene stručne priloge (tekst i odabrane fotografije), prezentovao je sve nacionalne spomenike sa područja Tuzlanskog kantona, koji ujedno predstavljaju najvrijednija dobra našeg naslijeđa.

Očuvanje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, a posebno najvrednijih dobara naslijeđa koja imaju status nacionalnog spomenika BiH jeste očuvanje kulture, historije i identiteta, kako države, regije, naselja, tako i pojedinca. Nacionalni spomenici su i dio naše turističke ponude, ukoliko ih zaštitimo, obnovimo i adekvatno koristimo, imamo vrijedna dobra po kojima možemo biti prepoznatljivi.

Stručni tim Zavoda je pripremio 51. tekst o nacionalnim spomenicima (koliko ih je do sada proglašeno na Tuzlanskom kantonu), koji su svake sedmice dostavljani medijima.
Ovom prilikom se zahvaljujemo medijima (portalima) koji su objavili sve ili dio naših tekstova, te se nadamo da ćemo i u narednom periodu sarađivati i afirmisati kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe Tuzlasnkog kantona.

Napominjemo Vas da se za različite potrebe prezentacije i afirmacije naslijeđa i dalje mogu koristiti navedeni tekstovi.