Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

objava bastina br 10U izdavaštvu JU Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona uskoro će izaći deseti broj časopisa za baštinu, kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe – „Baština sjeveroistočne Bosne“.

U ovom broju časopisa objavljujemo radove sa Naučnog savjetovanja „Značaj naslijeđa u očuvanju identiteta države i pojedinca“, koje je održano u okviru manifestacije povodom obilježavanja 35. godina od osnivanja Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona, 4. decembra 2018. godine.

Podsjećamo da je u okviru navedene manifestacije promovisano devet do tada izašlih brojeva ovog referentnog časopisa, a sedam brojeva koji ranije nisu štampani tom prilikom su ugledali svjetlo dana.