Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

naslov

Dana, 19. februara 2019. godine, stručni tim Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona je proveo terensko istraživanje starog mezarja „Kapetanovića“ (Sendića, Pašino mezarje) u Gradačcu.

Tom prilikom su istraženi i dokumentovani karakteristični primjerci starih muslimanskih nadgrobnika (nišana) koji se nalaze na ovom mezarju. Na osnovu do sada obrađenih natpisa sa nišana, ovo mezarje datira s kraja 18. stoljeća i još uvijek je aktivno. Radi se o nišanima s turbanom, turbanom u gužvama, fesom, turban-fesom, na istima se nalaze natpisi na arebici, arapskom i bosanskom jeziku, motivi sablje, torbice, diska, trokuta i slično. Po svojim dimenzijama i ukrasima izdvaja se mezar, čiji je uzglavni nišan s turbanom visine 193 cm, nožni 188 cm, dok je razmak između njih veći od 3 m. Na istom su uklesani motivi noža i sablje.

Terenskim radom na mezarju Kapetanovića u Gradačcu i zvanično je pokrenut novi projekat Zavoda, a to je istraživanje i dokumentovanje starih nišana sjeveroistočne Bosne (Tuzlanskog kantona).

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4