Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

foto 1

Predstavnici Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona su u utorak, 19. februara 2019. godine boravili u radnoj posjeti Općini Gradačac. Tom prilikom je održan sastanak s predstavnicima Općine, gdje se razgovaralo o problematici zaštite i korištenja naslijeđa općine Gradačac.

Pored toga, sastanak je upriličen i sa predstavnicima Medžlisa IZ Gradačac, javne biblioteke i Radia Gradačac. Razgovarano je o perspektivama zajedničke saradnje s ovim institucijama.