Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

novost 2 1

Dana, 25. februara 2019. godine u prostorijama JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK upriličen je sastanak inicijativnog odbora za održavanje naučnog skupa o 50. godina naučnog i pedagoškog rada prof. emeritusa Saliha Kulenovića.

Sastanku su prisustvovali: prof. emeritus Salih Kulenović, mr.sc. Kemal Nurkić, direktor Zavoda, prof. dr. Edin Mutapčić, te mr.sc. Rusmir Djedović i mr. Semir Hadžimusić, stručni saradnici u Zavodu.

Treba istaći da je na nedavno održanoj manifestaciji povodom obilježavanja 35. godina od osnivanja Zavoda za za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK, profesoru Salihu Kulenoviću uručeno PRIZNANJE za značajan doprinos u razvoju Zavoda, istraživanju i zaštiti kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa.

novost 2 2