Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

naslovna1Povodom obilježavanja Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, a na poziv Srednje medicinske škole Tuzla, u utorak, 26. februara 2019. godine, u ovoj školi je postavljena Zavodova izložba i upriličeno predavanje na temu „Nacionalni spomenici Bosne i Hercegovine na području Tuzlanskog kantona“.

Predavanje za učenike II a i II b razreda Srednje medicinske škole Tuzla održao je mr. Semir Hadžimusić, stručni saradnik za kulturno-historijsko, umjetničko i spomeničko naslijeđe u JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK.

Zahvaljujemo se prisutnim učenicima i profesoricama zdravstvene njege, a posebno Mirzi Jahiću, pedagogu SMŠ Tuzla, koji je bio inicijator za organizaciju ovog događaja.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • naslovna1