Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

breške naslovnaPredstavnici Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK i Instituta za arheologiju Univerziteta u Sarajevu su u srijedu, 27. februara 2019. godine posjetili nekropolu sa stećcima na lok. „Stare Kuće“, Nikolići, Donje Breške.

Cilj posjete bio je uvid u stanje parcele i nekropole radi realizacije prve faze projekta „Sanacija, restauracija i konzervacija lokaliteta nekropola sa stećcima Stare kuće-Nikolići, Donje Breške, Tuzla“. U prvoj fazi bit će urađeni pripremni radovi koji obuhvataju precizno georeferenciranje, geofizička istraživanja, otvaranje testnih sondi, te probna čišćenja.

Realizacija ovog projekta počet će tokom marta, a finansijsku podršku obezbjedio je Grad Tuzla.

Podsjetimo, radi se o nekropoli stećaka koja ima status nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine.

  • breške1
  • breške2
  • breške3
  • breške_naslovna