Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

naslovnaJU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK je u utorak, 17. aprila, drugog dana manifestacije "Dani naslijeđa Tuzlanskog kantona", organizovao seminar i radionicu "Rekognosciranje i dokumentovanje dobara i lokaliteta naslijeđa".

Seminar je održan u prigodnom ambijentu Etno-avlije Mačkovac u Banovićima.

Predavači na seminaru bili su: prof. dr. Edin Mutapčić, mr.sc. Kemal Nurkić, mr.sc. Rusmir Djedović, mr. Semir Hadžimusić, Munisa Kovačević, prof. Moderator: Mirela Nezirović. Seminar je otvorio g. Edin Nišić, sekretar Ministarstva za kulturu, sport i mlade TK.

Na kraju seminara prisutni su imali priliku popuniti registracijske obrasce koje Zavod koristi pri terenskom evidentiranju dobara kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa.

Učešće u radu seminara i radionice je uzelo tridesetak vanjskih saradnika Zavoda, koji već niz godina daju značajan doprinos pri terenskom istraživanju dobara kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK i sjeveroistočne Bosne.

  • naslovna
  • seminar1
  • seminar2
  • seminar3