Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

slika 1

Na 28. sjednici Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, održanoj 17. aprila 2019. godine u Sarajevu, donesena je Odluka kojom se Historijski spomenik -Centralna Spomen-kosturnica poginulim učesnicima NOR-a, općina Lukavac proglašava nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

Centralna Spomen-kosturnica se nalazi svega nekoliko metara iza historijske građevine Stare željezničke stanice u Lukavcu, koja već ima status nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine.

Svečano je otvorena 13. septembra 1962. godine na Dan oslobođenja Lukavca u Drugom svjetskom ratu.

Na visokom obelisku nalazi se statua žene kao simbol pobjede, rad Dragiše Trifkovića, poznatog vajara iz Tuzle. Za ovu statuu je kod građana Lukavca uvriježeno mišljenje da pripada Mariji Macan, djevojci iz Lukavca, historijskoj ličnosti koja je kao četrnaestogodišnjakinja poginula 3. oktobra 1943. godine prilikom ulaska njemačkih jedinica u Lukavac.

U Spomen-kosturnici je sahranjeno 125 poginulih boraca iz lukavačkog kraja. Spomenik ima značajnu historijsku, graditeljsku, umjetničku, ambijentalnu i simboličku vrijednost.

Na ovom dobru spomeničkog naslijeđa 2011. godine su vršeni radovi redovnog održavanja, pri čemu su postavljene nove mermerne ploče na postamentu glavnog spomenika.

Navedeno dobro je evidentirano od strane Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona u Registru „Kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe općine Lukavac“, pod rednim brojem 25. „Spomen kosturnica poginulim učesnicima NOR-a – centralno spomen-obilježje“, kao spomeničko naslijeđe I kategorije.

JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona je dao stručnu podršku peticiji UABNOR Lukavac od 04.02.2016. godine, za proglašenje „Centralne Spomen-kosturnice poginulim učesnicima NOR-a u Lukavcu“ nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.