Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

1 turizam1Na XVII Međunarodnom sajmu turizma i ekologije „LIST“, koji se u periodu 9-11. maja 2019. godine održao u Lukavcu, prvi put se predstavio i Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK.

Na zajedničkom izložbenom štandu sa Komisijom za zaštitu, obnovu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Općine Lukavac, Zavod je predstavio naslijeđe Tuzlanskog kantona s posebnim osvrtom na područje općine Lukavac i značaj očuvanja i korištenja naslijeđa u funkciji turizma.

Na sajmu su razmjenjena iskustva sa mnogim učesnicima, koji su bili zainteresovani za djelatnost Zavoda, uključujući zaštitu spomenika, ali i izdavačku djelatnost. Posjetioci štanda su se upoznali sa izdavačkim projektima Zavoda, a posebno časopisom „Baština sjeveroistočne Bosne“ i edicijom „Monumneta Srebrenica“.

Trećeg dana sajma, stručni saradnik Zavoda, mr. Semir Hadžimusić je učestvovao na Okruglom stolu „Cikloturizam – perspektive za realizaciju biciklističke staze ´Jezero Modrac´“, u okviru kojeg je imao izlaganje na temu “Kulturno-historijsko naslijeđe u funkciji razvoja turističke ponude jezera Modrac”.

  • 1_turizam1
  • 1_turizam2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8