Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

01U utorak, 6. oktobra 2020. godine stručni saradnici Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK izvršili su terenski obilazak Prirodno-graditeljske cjeline Hram Vaznesenja Gospodnjeg sa starim hrastom u Požarnici.

Stručni tim Zavoda, u sastavu mr. Semir Hadžimusić i Seid Šehanović, ing.arh. upoznali su se sa tokom restauracije zidnog slikarstva pravoslavnog hrama u Požarnici. Na ovom poslu radi pet umjetnika iz Beograda, a prema elaboratu za izradu freski Akademije za konzervaciju i umjetnost Srpske pravoslavne crkve u Beogradu.

Ovom prilikom, u saradnji s kolegom mr.sc. Kasim Memić, viši kustos-biolog (Muzej istočne Bosne) izvršeno je dokumentovanje stanja Starog hrasta i stare lipe, koji se nalaze u dvorištu ovog hrama.

  • 01
  • 02
  • 03