Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

2Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj 2. novembra 2020. godine u Mostaru, donijela je odluku kojom se Graditeljska cjelina "Stara džamija u Turiji", općina Lukavac proglašava nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

Stara džamija u Turiji prvobitno je sagrađena u drugoj polovini 19. stoljeća, da bi nakon požara temeljito rekonstruisana u periodu 1926-1928. godine. Džamija je oštećena u periodu agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu 1992-1995. godine, nakon čega je obnovljena pri tome sačuvavši izvorni oblik i autentičan izgled džamije s drvenom munarom.

Odlikuje se sačuvanim autentičnim enterijerom sa drvenim izvedbama mahfila, mimbera i ćursa, kao i haremom sa više starih nišana, od kojih je najstariji iz 1801. godine.

Istraživanje, dokumentovanje i valorizaciju ovog dobra kulturne baštine uradio je Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona u periodu 2018-2020. godine. Rezultat toga jeste i naučni rad pod nazivom "Turija u drugoj polovini 19. stoljeća", čiji su autori mr. Kemal Nurkić i mr. Semir Hadžimusić, a koji je objavljen u časopisu Baština sjeveroistočne Bosne br. 11.

Podršku radu Zavoda dala je i Komisija za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Općine Lukavac, a konačnu valorizaciju ove graditeljske cjeline (džamija i mezarje) u Turiji izvršila je Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4