Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

01Povodom obilježavanja Dana državnosti Bosne i Hercegovine, Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK i Muzej istočne Bosne Tuzla danas su upriličili otvorenje izložbe "Memorijalna stabla u kulturnom krajoliku Tuzlanske regije", autora mr.sc. Kasima Memića, viši kustos-biolog, mr. Semira Hadzimusića, historičara i mr.sc. Rusmira Djedovića, geografa.

Izložbu je proglasio otvorenom prof. dr. Muhamed Omerović sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Izložba je rezultat projekta terenskog istraživanja i dokumentovanja 20 lokaliteta sa memorijalnim stablima, grupama stabala i memorijalnim parkovima i alejama, od kojih je za izložbu odabrano 16 lokaliteta. Neki od lokaliteta proglašeni su nacionalnim spomenicima BiH (Hrastova šuma u haremu stare džamije u Priluku, Stari hrast kod pravoslavnog hrama u Požarnici) ili se nalaze uz nacionalni spomenik (Stari orah kod kuće Čamdžića u Puračiću).

Uz izložbu isti autorski tim pripremio je i katalog, a posjetioci pored panoa imaju priliku vidjeti originalne primjerke lista i ploda od nekoliko memorijalnih stabala. Izložba koja se nalazi u Biološkoj zbirci u Tuzli (Turalibegova do br.8) ostaje otvorena za posjetioce radnim danom od 9 do 15h

Postujmo higijensko-epidemiološke mjere, čuvajmo zdravlje !

SRETAN DAN DRŽAVNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE !

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06