Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

SADRŽAJ (Klikom na sliku ili na link možete pregledati cjelokupno izdanje BAŠTINA 3. SJEVEROISTOČNE BOSNE)

ČASOPIS ZA BAŠTINU, KULTURNO-HISTORIJSKO I PRIRODNO NASLIJEĐEbastina 3

Northeast Bosnia's Heritage
Number 3. 2010.
Heritage magazine, Culture-historical and natural heritage

Glavni i odgovorni urednik:
doc. dr. sc. Edin Mutapčić

Urednik u redakciji:
mr. sc. Rusmir Djedović

Članovi redakcije:
Benjamin Bajrektarević, prof., direktor Zavoda; prof. dr. Ivan Balta;
prof. dr. sc. Amira Turbić-Hadžagić;
Samir Halilović, prof., doc. dr. sc. Adnan Tufekčić, doc. dr. sc. Izet Šabotić;
doc. dr. sc. Omer Hamzić; Munisa Kovačević, prof. (sekretar)

Lektor: Sanja Dukić

Izdavač: JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona

Za izdavača: Benjamin Bajrektarević, direktor Zavoda
Grafička obrada naslovne strane: Dražen Kosec, dipl. ing. arh.
Naslovna strana: Unutrašnjost branič kule utvrde Srebrenik

ONLINE
ISSN 2232-7665

Tuzla, 2011.

Saradnici broja 3 časopisa Baština sjeveroistočne Bosne

1. Benjamin Bajrektarević, prof., direktor Zavoda, Tuzla

2. Doc. dr. sc. Edin Mutapčić, prodekan Pravnog fakulteta, Tuzla

3. Mr. sc. Rusmir Djedović, Zavod, Tuzla

4. Dr. Thomas Butler, Harvard University, USA

5. Doc. dr. sc. Omer Hamzić, Univerzitet Travnik

6. Prof. dr. sc. Edin Jahić, RGG Fakultet Tuzla

7. Mr.sc. Nikola Čiča, KŠC, Tuzla

8. Mr. sc. Kemal Bašić, Tuzla

9. Mr. sc. Nusret Kujraković, Medžlis IZ Gradačac,

10. Mr. sc. Kemal Nurkić, Gradačac

11. Edhem Omerović, Tuzla

12. Mr. sc. Mensur Husić, Behrambegova Medresa Tuzla,

13. Hasan Gazibegović, Gračanica

14. Munisa Kovačević, prof., Zavod, Tuzla

15. Senad Begović, prof., Zavod, Tuzla

16. Seudin Muratović, prof., Živinice

17. Elvis Bećirović, prof. OŠ „Sjenjak", Tuzla

18. Mr. sc. Edna Klimentić, Biblioteka Filozofskog fakulteta, Tuzla

19. Almedin Ibrišimović, prof., Srebrenik

20. Samir Halilović, prof., OŠ „Memići"

21. Ljubica Bećirović, OŠ „Rapatnica"

22. Ifeta Jahić-Begović, dipl. ing. arh., Kompanija Širbegović

23. Mr. sc. Almira Bećirović, OŠ „Brčanska Malta", Tuzla

24. Edin Šaković, prof., Filozofski fakultet, Tuzla

25. Orhan Jašić, prof., Tuzla

26. Zehrudin Muhedinović, prof., OŠ „Rapatnica"

27. Esada Grabus, prof., Medicinska škola Jezero, Sarajevo

28. Mr. Nedim Rabić,Institut za istoriju Sarajevo

29. Esaf Lević, prof., Arhiv TK, Tuzla

30. Osman Kavazović, Tuzla

31. Mirsad Omerčić, prof., Gračanica

32. Almir Mušović, prof., OŠ „Novi grad", Tuzla

SADRŽAJ

PROŠLOST

Dr. sc. Edin Mutapčić, docent - Gradačac i okolina u srednjem vijeku (10)

Dr. Thomas Butler - Bogomil cultural syncretism (38)

Mr. sc. Rusmir Djedović - Vakufi u gradu Srebrenici od 15. do 20. stoljeća (42)

Seudin Muratović, prof. - Živinice i okolna naselja u prvoj polovini 16. stoljeća (56)

Mr. sc. Kemal Nurkić - Tapu zabit defteri 1290-92. H. Gradačac (64)

Mr. sc. Nusret Kujraković - Inicijativa građana za rekonstrukciju sultan Fatih Mehmed-hanove džamije u Gradačcu (70)

Elvis Bećirović, prof. - 90 godina Husinske bune 1920-2010 (78)

Edin Šaković, prof. - Arnautsko brdo u Gornjoj Orahovici kod Gračanice: prahistorijska gradina i antičko nalazište (84)

Samir Halilović, prof. - Novoistražena srednjovijekovna nekropola „Groblje" kod Kalesije

Mirsad Omerčić, prof. - Sahat kule sjeveroistočne Bosne (92)

Almir Mušović, prof. - Arheološko istraživanje lokaliteta „Trg slobode" u Tuzli (100)

TRADICIJA

Orhan Jašić, prof., Zehrudin Muhedinović, prof., Esada Grabus, prof. - Religijski fenomen dovišta Prisadi u Brnjičanima pored Srebrenika (112)

Mr. sc. Kemal Bašić - Kulturno-historijsko naslijeđe Gornje i Donje Tuzle u radovima Refika Hadžimehanovića (132)

Mr. sc. Rusmir Djedović, mr. sc. Almira Bećirović - Razvoj naselja Avdibašići i porijeklo stanovništva, antropogeografska i etnografska istraživanja (144)

Edhem Omerović - Nepoznate srednjovjekovne nekropole u Sapni (158)

PORODICE I LIKOVI ZAVIČAJA

Mr. sc. Mensur Husić - Hafizi Husići iz Lipovica kod Kalesije (170)

Hasan Gazibegović - Kratak osvrt na istraživanje porijekla familije Gazibegovića(180) 

Seudin Muratović, prof. - Muratovići iz Bašigovaca (184)

NASLIJEĐE – BAŠTINA

Mr. sc. Nikola Čiča - Povjest Franjevačkog samostana u Tuzla s posebnim osvrtom na izgradnju kulturnog centra „Sveti Franjo" (196)

Ifeta Jahić-Begović, dipl. ing. arh. - Revitalizacija historijskog jezgra Sokola (202)

Esaf Lević, prof. - Izložbe arhivske građe Arhiva Tuzlanskog kantona (210)

Dr. sc. Omer Hamzić - Centralno spomen-obilježje poginulim borcima/šehidima i civilnim žrtvama rata u odbrambeno-oslobodilačkom ratu 1992–1995. u Gračanici (216)

Mr. sc. Edna Klimentić - Mikrotoponimija Tuzle (232)

Osman Kavazović - Bosanski grb na nišanu u Jelovče Selu (242)

Edhem Omerović - Turbe Veiz dede u Teočaku (246)

Munisa Kovačević, prof. - Brateljevička ili Djevojačka pećina, zaštita kulturno-historijskog i prirodnog dobra (250)

Ljubica Bećirović, prof. - Etimološka i semantička interpretacija hidronima na području općine Srebrenik (258)

AKTIVNOSTI ZAVODA

Benjamin Bajrektarević, prof. - Naučni skup „Kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe općine Banovići" (270)

Senad Begović, prof. - Historijat zidne dekoracije u Hotelu Bristol u Tuzli akademskog slikara Ismeta Mujezinovića (276)

Munisa Kovačević, prof., Senad Begović, prof. - Mogućnosti osnivanja muzeja odbrane Bosne i Hercegovine u Gradačcu (284)

Benjamin Bajrektarević, prof. - Izvještaj o radu Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK za 2010. godinu (294)

PRIKAZI – RECENZIJE – OSVRTI

Dr. sc. Edin Jahić - Tuzla – sjećanje na bisere stare gradske jezgre (300)

Mr. Nedim Rabić - Naučni skup u Gračanici o lokalnoj historiji (302)

Munisa Kovačević, prof. - Zbornik radova o Banovićima (306)