Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

SADRŽAJ (Klikom na sliku ili na link možete pregledati cjelokupno izdanje BAŠTINA 5. SJEVEROISTOČNE BOSNE)

ČASOPIS ZA BAŠTINU, KULTURNO-HISTORIJSKO I PRIRODNO NASLIJEĐEbastina 5

Northeast Bosnia's Heritage
Number 5, 2012.
Heritage magazine, Culture-historical and natural heritage

Glavni i odgovorni urednik:
doc. dr. sc. Edin Mutapčić

Urednik u redakciji:
mr. sc. Rusmir Djedović

Članovi redakcije:
Benjamin Bajrektarević, prof., direktor Zavoda; prof. dr. sc. Amira Turbić-Hadžagić;
prof. dr. sc.Ivan Balta; Samir Halilović, prof., doc. dr. sc. Adnan Tufekčić,
doc. dr. sc. Izet Šabotić; doc. dr. sc. Omer Hamzić; Munisa Kovačević, prof. i Adnan Kalesić, prof. (sekretari)

Izdavač:
JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa
Tuzlanskog kantona

Za izdavača:
Benjamin Bajrektarević, direktor Zavoda

ISSN
1986-6895

Tuzla, 2013.

SADRŽAJ

PROŠLOST

Edin Šaković, prof.
Srednjovjekovne nekropole na području Gračanice 9

Mr. sc. Jusuf Omerović i Munir Kahrimanović, prof
Očuvane nekropole stećaka u Sapni 26

Mr. Mersiha Imamović
Rudarstvo na tlu današnje Bosne i Hercegovine u vrijeme Dominata 39

Mr. sc. Senad Hujdurović
Ugostiteljstvo i turizam sjeveroistočne Bosne u periodu obnove i prvog
petogodišnjeg plana (1945.-1952.) 51

Zijad Halilović, prof.
Nekropola sa stećcima na lokalitetu Jasik u Gračanici, općina Živinice 59

TRADICIJA

Samir Halilović, prof.
Svadbeni običaji u Zukićima (do kraja XX stoljeća) 73

Fadil Hujdurović, muzejski kustos
Izvorna muzika – naša muzika, blago koje nestaje 91

Mr. sc. Edin Hadžimustafić, dr. sc. Dževad Mešanović i Mirzet Mujić, bachelor
Tradicionalna seoska kuća na prostoru općine Tuzla 103

Mensura Mujkanović, prof
JU Muzej Tešanj u funkciji očuvanja i prezentacije kulturne baštine općine
Tešanj 118

PORODICE I LIKOVI ZAVIČAJA

Mr. sc. Rusmir Djedović
Prilog proučavanju Katanića iz Tuzle i Petrovica Donjih 129

Salih Strašević
Dobri beg Kulović 133

NASLIJEĐE – BAŠTINA

Elvir Selimović, prof.
Prilog bibliografiji publikacija (monografija, svjedočenja, sjećanja, ratnih
dnevnika, zbornika dokumenata, pamfleta, optužnica i presuda) o Srebrenici
u periodu (1992.–1995.) objavljenim u zemlji i inostranstvu od 1995. do
2011. godine 143

Prof.dr. Nusret Mujagić
Hronologija nastanka i razvoja gradskih ulica u Živinicama 157

Mr.sc. Jusuf Omerović i Mirsad Muhamedbegović, prof.
Baljkovica, građevina na stijeni 176

Namik Halilović, prof.
Gradina između Zagrađa i Pauča kod Kladnja 184

Ago Mujkanović, prof.
Nekropola stećaka u Gornjim Ledenicama kod Gradačca 191

Prof. dr. Salih Kulenović
Kulturno-historijske znamenitosti Tuzlanskog kantona kao osnova za razvoj
turizma 195

Mr. sc. Ševko Sulejmanović
Mezarja i nišani u Zvorniku i njegovoj okolini u vrijeme osmanske
vladavine 223

PRIRODNO NASLIJEĐE

Šefik Hasić, prof.
Spasimo stare autohtone drvenaste biljke 243
Identifikacija dendroflore u granicama kompleksa Instituta u Mijladijama –
Tuzla 247

Darvin Dobrnjić, prof. i prof. dr. Avdul Adrović
Biodiverzitet gmizavaca Gračanice i okoline 251

AKTIVNOSTI ZAVODA

Mr. sc. Rusmir Djedović
Usamljeni stećak u starom Mramoru kod Tuzle 257 
Izvještaj o izvršenom zaštitnom iskopavanju na lokalitetu „Konačko brdo“ u Brčkom 262

PRIKAZI – RECENZIJE – OSVRTI

Benjamin Bajrektarević, prof., direktor Zavoda
Zbornik radova sa naučnog skupa u Bijeljini 275

Adnan Kalesić, prof.
Rodoslov porodice Arnautović 277

Prof. dr. Salih Kulenović
Gračanica, općina – grad – ljudi 279

Almira Bećirović, prof.
Monumenta Srebrenica – istraživanja, dokumenti, svjedočenja, Knjiga I,
Srebrenica kroz minula stoljeća, autori: A. Đozić, E. Mutapčić, R. Djedović 282

NORMATIVI IZ NASLIJEĐA

Službene novine Tuzlanskog kantona broj 10 za 2000. godinu od 17. jula 2000.
Zakon o preuzimanju prava i obaveza osnivača prema Zavodu za zaštitu i
korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzla 289

Službene novine Tuzlanskog kantona broj 1 za 2012. godinu od 17. februara 2012.
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o preuzimanju prava i obaveza
osnivača prema Zavodu za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i
prirodnog naslijeđa Tuzla 295

Suradnici broja 5. časopisa Baština sjeveroistočne Bosne

1. Prof. dr. emeritus Salih Kulenović, Univerzitet u Tuzli
2. Benjamin Bajrektarević, prof., direktor Zavoda, Tuzla
3. Mr. sc. Rusmir Djedović, Zavod, Tuzla
4. Samir Halilović, prof., OŠ Memići
5. Prof. dr. Avdul Adrović, Prirodno matematički fakultet, Tuzla
6. Darvin Dobrnjić, prof.
7. Prof.dr. Nusret Mujagić
8. Mr. sc. Almira Bećirović, OŠ Brčanska Malta, Tuzla
9. Edin Šaković, prof., Filozofski fakultet, Tuzla
10. Mr. sc. Senad Hujdurović, Gimnazija Ismet Mujezinović, Tuzla
11. Zijad Halilović, prof., Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika,
Sarajevo
12. Mr. sc. Ševko Sulejmanović, Behram begova medresa Tuzla
13. Salih Strašević, Tuzla
14. Fadil Hujdurović, muzejski kustos, dir. BKC Kalesija
15. Elvir Selimović, prof.
16. Šefik Hasić, prof., MSŠ Gračanica
17. Adnan Kalesić, prof., Zavod, Tuzla
18. Mr. sc. Jusuf Omerović, MSŠ Sapna
19. Mirsad Muhamedbegović, prof., Sapna
20. Munir Kahrimanović, prof., MŠS Sapna
21. Mr. sc. Mersiha Imamović, Filozofski fakultet, Tuzla
22. Mr. sc. Edin Hadžimustafić, Prirodno matematički fakultet, Tuzla
23. Dr. sc. Dževad Mašanović, Prirodno matematički fakultet, Tuzla
24. Mirzet Mujić, bachelor geografije
25. Mensura Mujkanović, prof., muzejski kustos, Muzej Tešanj
26. Namik Halilović, prof., Kladanj
27. Ago Mujkanović, prof., Gradačac