Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

(klikom na naslove radova otvorite pojedinačne radove, a klikom na naslovnu stranicu otvorite kompletan časopis)

bastina 8

NASLOVNA STRANA

IMPRESSUM

SADRŽAJ

SPISAK SARADNIKA

 

PROŠLOST:

1. Rusmir Djedović, NASELJE MALEŠIĆI – HISTORIJSKOGEOGRAFSKE I URBANOGEOGRAFSKE KARAKTERISTIKE KRAJEM 19. STOLJEĆA I RAZVOJ FAMILIJA

2. Zoran Matkić, PRAPOVIJESNA GRADINA „CIGLA“ U RAŽLJEVIMA KOD GRADAČCA

3. Edhem Omerović, POPIS NAHIJE SAPNA IZ 1604. GODINE

4. Rusmir Djedović, MEJDAN (VAIZ) MAHALA U TUZLI KRAJEM 19. STOLJEĆA

 

TRADICIJA:

1. Alija Hamzić, PET STOTINA GODINA ISLAMSKE VJERSKE TRADICIJE U KORAJU

2. Amra Hadžihasanović, AUTENTIČNOST I PROBLEM INTERPRETACIJE UMJETNIČKIH I ARHITEKTONSKIH OBLIKA U PROCESU ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE – PRIMJER BEHRAM-BEGOVE (ŠARENE) DŽAMIJE U TUZLI

3. Danijela Delić, POJAM MEVLUDA, NJEGOVO ZNAČENJE I HISTORIJAT

 

NASLIJEĐE – BAŠTINA:

1. Zijad Halilović, STEĆCI NA LOKALITETU MRAMORJE I STRANE (VELIKO BRDO) U BULATOVCIMA, KALESIJA

2. Esad Sarajlić, PRVA NARODNA OSNOVNA ŠKOLA U GRADAČCU KAO DIO KULTURNE BAŠTINE OVOGA KRAJA

3. Hajrudin Bajrektarović, ONOMASTIKA KORAJA

4. Zijad Halilović, STEĆCI NA LOKALITETU TRNOVO 1 U NASELJU TRNOVO, ŠEKOVIĆI

 

PRIRODNO NASLIJEĐE:

1. Zerina Terzić, Merima Terzić, BIODIVERZITET I DINAMIKA POPULACIJA VRSTA IZ PORODICE NYMPHALIDAE (INSECTA LEPIDOPTERA) TUZLE I OKOLINE

2. Elbisa Hasukić, ANALIZA UČESTALOSTI DEFEKTNOG VIĐENJA BOJA U ROMSKIM POPULACIJAMA TUZLANSKE REGIJE

3. Brankica Milić, GENETIČKA STRUKTURA ROMSKIH POPULACIJA S OBZIROM NA NEKA STATIČKO I DINAMIČKO MORFOLOŠKA SVOJSTVA

4. Selma Haračić, Zerina Terzić, Samira Huseinović, TAKSONOMSKI PREGLED RODOVA SILIKATNIH ALGI (BACILLARIOPHYTA) GORNJEG TOKA RIJEKE JALE

 

AKTIVNOSTI ZAVODA:

1. Emil Mujkić, KUĆA SJEVEROISTOČNE BOSNE, IZLOŽBA TRADICIONALNE BOSANSKE STAMBENE ARHITEKTURE

2. Semir Hadžimusić, NAUČNA KONFERENCIJA „KULTURNO-HISTORIJSKO I PRIRODNO NASLIJEĐE OPĆINE LUKAVAC“

 

PRIKAZI-OSVRTI-RECENZIJE

1. Salih Kulenović, PRIKAZ KNJIGE JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA „DR. SAFVET-BEG BAŠAGIĆ“ GRADAČAC – 125 GODINA ŠKOLE, AUTORA ESADA SARAJLIĆA

2. Snežana Banović, MONUMENTA SREBRENICA – ISTRAŽIVANJA, DOKUMENTI, SVJEDOČENJA; KNJIGA IV, SREBRENICA KROZ MINULA STOLJEĆA (PRIKAZ)

3. Melisa Žiško, PRIKAZ KNJIGE „TRAGOVIMA NAŠIH KOMŠIJA, JEVREJI U BOSNI I HERCEGOVINI I HOLOKAUST“

4. Aneta Jokić, STANOVNIŠTVO TUHOLJA – HISTORIJSKA GRAĐA, KNJIGA 2, SAKIB SOFTIĆ (PRIKAZ)