Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

DSC06862U cilju efikasne zaštite i očuvanja, kao i popularizacije kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, na teritoriji Tuzlanskog kantona a u okviru svoje redovne djelatnosti i u skladu sa zakonskim ovlaštenjima JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona sprovodi aktivnosti na evidentiranju kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa na području općina našeg kantona, s namjerom da se uradi registar dobara kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, radi njihove zaštite i korištenja. U cilju izrade registara dobra za područje općine Kladanj posjetili smo određene lokalitete.

U naselju Gojsalići, u samom centru sa desne strane puta na manjem uzvišenju nalazi se nekropola sa stećcima. Parcela na kojoj se nalaze stećci je jedna od uređenijih parcela sa informacionom tablom. Međutim, dobar dio stećaka je oštećen, utonuo u zemlju ili obrastao niskim rastinjem. Nekropola broji 48 stećak. Najviše je prisutan oblik sljemenjaka s postoljem.
Sljemenjak je oblik stećka čija je gornja strana nalik na krov kuće na dvije vode. Veličina sljemenjaka je različita, naročito varira njihova visina. U srednjoj i sjeveroistočnoj Bosni su uglavnom niski sljemenjaci.

Karakterističan sljemenjak s postoljem na ovoj nekropoli ima motiv mača po dužini krovne plohe okrenute sjeveru. Stećak je u nekoj mjeri očuvan, ali njegovo postolje je potpuno utonulo.
Na istoj nekropoli ističe se i sljemenjak velikih dimenzjia. Visina s postoljem-100 cm, dužina-167 cm i širina-75 cm. Na čeonoj zapadnoj strani nalazi se motiv polumjeseca s krakovima okrenutim prema zemlji, a na krovu se nalazi zig-zag vrpca.

Na makadamskom putu od naselja Noćajevići-Jelačići-Brgule nalazi se nekoliko nekropola sa stećcima. Pored nekropola na lokalitetu Djevojka i Toluša na udaljenosti od oko 3 kilometra nalaze se još dvije nekropole sa stećcima sa desne strane puta.

Na lokalitetu Mramorje III na parceli k.č. 599/3, ko Gvozdevići na parceli pod nazivom Zlaća nalazi se nekropola sa tri stećka sljemenjaka. Posebno zanimljiv je sljemenjak s postoljem, orijentiran S-J. Ovaj stećak bogat je ukrasnim motivima. Ističe se stablo na čeonoj-južnoj strani koje se račva u dvije spirale, a između spirala pri vrhu je osmolisna rozeta. Sa suprotne čeone strane nalaze se dvije S spirale u vodoravnom položaju. Na vanjskom obodu sljemena nalazi se vrpca koja se spušta sve do postolja. Na bočnim stranama uočene su četiri spirale, koje se smjenjuju jedna za drugom i izvijaju od dna prema vrhu. Sljemenjak je nagnut, napukao i utonuo. Vrijeme je učinilo svoje, pa su i motivi na njemu teško uočljivi. Stećak je obrastao mahovinom i jedan dio masivnog postolja je utonuo u zemlju.

Na udaljenosti oko 150 m, nalazi se još jedna nekropola sa sedam stećaka. Stećci se nalaze sa desne strane puta, na parceli pod nazivom Bokalova Njiva na lokalitetu Mramorje II, k.č. 576, ko Gvozdevići. Oblika su sljemenjak s postoljem. Uglavnom su oštećeni i utonuli u zemlju. Nisu uočeni nikakvi ukrasni motivi.

U galeriji možete pogledati fotografije koje su snimljene na terenu.

 • DSC06803
 • DSC06860
 • DSC06862
 • DSC06864
 • DSC06872
 • DSC06873
 • DSC06882
 • DSC06894
 • DSC06939
 • DSC06941
 • DSC06944
 • DSC06955
 • DSC06959
 • DSC06967
 • katastarsa_skica