Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

Otvorite izdanje klikom na sliku ili na link MONUMENTA SREBRENICA Knjiga 9.pdf

Monumenta BOS naslov

MONUMENTA SREBRENICA

Istraživanja, dokumenti, svjedočanstva

KNJIGA 9.

SREBRENICA KROZ MINULA STOLJEĆA

Recenzenti:
Prof. dr. sc. Jusuf Žiga
Akademik prof. dr. sc. Enver Halilović
Prof. dr. sc. Sead Selimović
Prof. dr. sc. Anita Petrović
Prof. dr. Edin Mutapčić

Urednik:
Prof. dr. sc. Adib Đozić

Lektor:
Zarfa Sarajlić, prof.

Prijevod na engleski:
Prof. dr. sc. Selma Kešetović

Izdavač:
JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa
Tuzlanskog kantona

Štampa:
OFF-SET Tuzla

Tiraž:
300 kom

Tuzla – Srebrenica 2020.

ISSN 2233-162X

 

SADRŽAJ
Riječ urednika - 5

GENOCID
Rasim Muratović
EVROPSKI PRISTUP (NE) RAZUMIJEVANJU GENOCIDA NAD
BOŠNJACIMA - 17

Ermin Kuka,
Almir Grabovica
ZLOČIN - NEGACIJA LJUDSKOG DOSTOJANSTVA - 35

Sakib Softić
NEKA PRAVNA PITANJA U SPORU BOSNE I HERCEGOVINE PROTIV SRBIJE ZBOG KRŠENJA KONVENCIJE O SPREČAVANJU I KAŽNJAVANJU ZLOČINA GENOCIDA - 55

Meldijana Arnaut-Haseljić
PRISILNI NESTANCI BOŠNJAKA U SREBRENICI – SIGURNOJ ZONI UJEDINJENIH NACIJA - 87

Muamer Džananović
DIJETE I PORODICA U GENOCIDU (S posebnim osvrtom na genocid nad Bošnjacima u i oko Srebrenice jula 1995. godine) - 107

Amir Kliko
NAPAD HVO-a NA ARMIJU REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE U SREDNJOJ BOSNI I SRPSKA OFANZIVA NA SLOBODNU TERITORIJU BOSANSKOG PODRINJA POČETKOM 1993. GODINE: - 141

Husejin Omerović
VLASENICA – KONTINUITET VELIKOSRPSKOG ZLOČINA - 153

Semir Maslić
KONCENTRACIONI LOGORI U OPĆINI ZVORNIK 1992. GODINE U FUNKCIJI IZVRŠENJA ZLOČINA GENOCIDA NAD BOŠNJACIMA BOSANSKOG PODRINJA - 173

Sabina Subašić Galijatović
KRIV ZBOG OTPORA? NASER ORIĆ, BRANITELJ SREBRENICE, PRED MEĐUNARODNIM PRAVOSUĐEM - PRIKAZ KNJIGE (RAFAELLE MAISON, IZDAVAČ ARMAND COLIN, PARIS, 2010) - 201

AKTUELNE PRAVNE TEME

Faruk Đozić
ZEMLJIŠNOKNJIŽNA REFORMA U REPUBLICI SRPSKOJ I NJENE POSLJEDICE - 207

IZ PROŠLOSTI BOSANSKOG PODRINJA

Kemal Nurkić
MAHALE PETRIĆ I KALA U SREBRENICI PREMA POPISU STANOVNIŠTVA POLOVINOM XIX. STOLJEĆA - 223

Adib Đozić | Rusmir Djedović
MAHALA GRAD U SREBRENICI KRAJEM 19. STOLJEĆA. - 237

SJEĆANJE
SJEĆANJE: BEGIJA (AHMET) MALAGIĆ I AJŠA (JUSO) ĐOZIĆ - 259