Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

1

U organizaciji Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona u četvrtak, 31. oktobra 2019. godine upriličen je Naučni skup sa međunarodnim učešćem, „Pedeset godina naučnog i pedagoškog rada profesora emeritusa Saliha Kulenovića“, koji je od osnivanja Zavoda 1983. godine, pa do danas bio stručna podrška i prijatelj na koga se može osloniti.

2

Salih Kulenović je rođen 30. augusta 1944. godine u Jajcu. Osnovnu školu završio je u Mrkonjić Gradu, a Gimnaziju u Jajcu. Studij Geografije sa geologijom završio je na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1969. godine. Godine 1981. završio je postdiplomski studij na Odsjeku za Geografiju (grupa: Stanovništvo i naselja) Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i odbranio magistarski rad pod naslovom: "Struktura stanovništva Tuzle i njena izmjena pod uticajem novijeg privrednog razvoja" te stekao akademski stepen magistra geografskih nauka. Doktorsku disertaciju pod naslovom: "Antropogeografske i etnološke odlike Gračanice i okoline" odbranio je na Odsjeku za etnologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 1991. godine i stekao akademski stepen doktora etnoloških nauka. U periodu od 1971. do 1991. godine radio je u Muzeju istočne Bosne Tuzla kao kustos etnolog, a zatim kao viši kustos i muzejski savjetnik. Godine 1991. izabran je za pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku Republike Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Tuzli.

U toku agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu bio je pripadnik Armije Republike Bosne i Hercegovine. U periodu 2. maj - 1. oktobar 1993. godine bio je zarobljenik logora HVO-a u selu Zabrđu, a zatim u selu Turiji, u općini Konjic. Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli izabran je 1993. godine u zvanje docenta za predmet "Etnologija", a 1997. godine u zvanje vanrednog profesora za predmet "Opšta etnologija". Na Prirodno-matematičkom fakultetu u Tuzli 2003. godine ponovo se bira u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast "Antropogeografija". Godine 2007. izabran je u naučno-nastavno zvanje redovnog profesora na užoj naučnoj oblasti "Antropogeografija", na Odsjeku za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, a 2012. godine bira se u počasno zvanje profesor emeritus na Univerzitetu u Tuzli. Autor je i koautor deset knjiga, monografija i udžbenika, te više od stotinu stručnih i naučnih radova. Recenzent je preko pedeset knjiga, univerzitetskih udžbenika, udžbenika geografije za osnovnu i srednje škole, geografskih atlasa i zidnih geografskih karata. Član je Uredništva i Redakcionog odbora većeg broja domaćih i međunarodnih publikacija, časopisa i zbornika, navodi se u izvodu iz biografije i bibliografije profesora Kulenovića, koji su na Naučnom skupu prezentovali Munisa Kovačević, prof. i mr. Semir Hadžimusić, stručni saradnici Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona.

U prepunoj kongresnoj sali Dramar centra u Tuzli, skup je započeo obraćanjem direktora JU Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK, mr. Kemala Nurkića, prof.dr. Edina Mutapčića, predsjednika Naučnog odbora skupa, prof.dr. Vedada Pašića, dekana Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, dr. Seada ef. Seljubca, pomoćnika muftije Tuzlanskog, Davorina Taslidžića, prof., direktora Zavoda za Baranjsku povjesnicu (Republika Hrvatska), te Srđana Mićanovića, ministra za kulturu, sport i mlade u Vladi Tuzlanskog kantona, koji je skup svečano proglasio otvorenim i poželio učesnicima uspješan rad.

Svojim prisustvom podršku obilježavanju pedesetogodišnjice naučnog i pedagoškog rada profesora Kulenovića dale su i prof.dr. Nermina Hadžigrahić, rektorica Univerziteta u Tuzli, prof.dr. Nihada Delibegović Džanić, dekanica Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, dr.sc. Nikola Čiča, direktor Pedagoškog zavoda TK, predstavnici Patriotske lige BiH i brojni drugi prijatelji i gosti.

Na Naučnom skupu su prezentovana slijedeća izlaganja:
Mr. Semir Hadžimusić, Munisa Kovačević, prof., Biografija i bibliografija prof. dr. emeritusa Saliha Kulenovića, Prof. dr. Izet Ibreljić, emeritus, Naučni rad profesora dr. Saliha Kulenovića, kraći osvrt, Prof. dr. Edin Mutapčić, Prof. dr. Salih Kulenović kao etnolog i kulturni antropolog, Prof. dr. Azem Kožar, emeritus, Sa prof. dr. Salihom Kulenovićem na Odsjeku za historiju-geografiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Prof. dr. Sead Selimović, Doprinos prof. dr. Saliha Kulenovića afirmaciji Odsjeka za historiju-geografiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli i podizanju stručnog i naučnog kadra, Mr. sc. Dževad Tosunbegović, Prof. dr. emm. Salih Kulenović u odbrani i političko-društvenom životu Republike Bosne i Hercegovine (1992-199), Prof. dr. Izet Šabotić, Doprinos prof. dr. Saliha Kulenovića izučavanju lokalne historije, Prof. dr. Semir Ahmetbegović, Profesor Salih Kulenović, čovjek kulture, struke i nauke, Davorin Taslidžić, prof., Susreti na zajedničkom radu: Baranja-Tuzla, profesor emeritus Salih Kulenović, praktičar i promicatelj, Prof. dr. Nusret Mujagić, Neka iskustva iz stručne i naučne saradnje sa prof. dr. emm. Salihom Kulenovićem, Doc. dr. Zlatko Đukić, Davorin Taslidžić, prof., Panonski etnolog profesor emeritus Salih Kulenović sa znakovitim zanimanjem za povijesne silnice, Vesna Isabegović, muzejski savjetnik, Značaj prof. dr. emm. Saliha Kulenovića u razvoju i afirmaciji Muzeja istočne Bosne Tuzla, Prof. dr. Omer Hamzić, Bilješke o djelovanju prof. dr. Saliha Kulenovića na području Gračanice, s posebnim osvrtom na značaj njegovog djela za buduća antropološka istraživanja na prostoru sjeveroistočne Bosne, Doc. dr. Tarik Nuhanović, Tradicijska porodica Trebave – poetika prof. Kulenovića, Prof. dr. Salih Kulenović, emeritus., mr.sc. Nihad Kulenović, O porijeklu, tradiciji, genealogiji, društvenom i imovinskom statusu begovske porodice Kulenović od kraja 17. do polovine 20. vijeka - Prilog proučavanju bosanskohercegovačkog plemstva, Dr. sc. Damir Džafić, Prof. dr. emm. Salih Kulenović kao demograf, Mr. Edin Šaković, Gračanica u naučno-istraživačkom djelu Saliha Kulenovića, Prof. dr. Alen Lepirica, Perspektivni rezervat „ Kanjon Rakitnice”, Mr. sc. Almira Bećirović, Stambene zone u funkcionalno-prostornoj strukturi Grada Tuzle, Mr. sc. Rusmir Djedović, mr. sc. Kemal Nurkić, Naselje Kupres i okolina krajem osmanske uprave.

3

Prisutnima se na kraju obratio prof.dr. emeritus Salih Kulenović koji je izrazio zadovoljstvo organizacijom Naučnog skupa u njegovu čast, te između ostalog istakao da ako bi mogao da bira ponovo bi izabrao isti poziv i posao, da je uvijek volio raditi terenska i druga naučna i stručna istraživanja, da voli ljude, da je ponosan na svoje nekadašnje studente, porodicu i prijatelje.